Engelina van Steenbrugge

consulent opleiding & ontwikkeling Gelderland-Rivierenland

Vanaf 2004 ben ik scholingsconsulente voor het Steenkampinstituut in Gelderland, speciaal voor Rivierenland en vanaf maart 2006 ben ik ook de coördinator van de consulenten in deze grote provincie. Van maart 2006 tot en met maart 2014 ben ik CDA-raadslid in Zaltbommel geweest met in portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling, Bouwen, Volkshuisvesting, Beheer openbare ruimte, Veiligheid, Verkeer, Volksgezondheid, Water, Natuur en Landschapsbeheer, Grondzaken en Gemeentelijke eigendommen, Hollandse Waterlinie. En van 2003 tot maart 2015 ben ik Algemeen Bestuurslid van Waterschap Rivierenland geweest. In maart 2015 ben ik verkozen tot CDA-Statenlid in Gelderland.

Actief en altijd bezig met nog een aantal nevenfuncties: ik ben secretaris van CDA regio Rivierenland, voorzitter van de stichting Bommelerwaardhartveilig.nl (een AED in elke kern met streven naar overal een 6-minutenzone in de Bommelerwaard), secretaris van de Regionale Klachtencommissie van een samenwerkingsverband met 7 woningcorporaties, Zonnebloem vrijwilliger voor de landelijke vakanties, voorzitter van Zonnebloem regio Boschwaard.

Consulente zijn is mooi, leuk en gezellig. Veel CDA’ers ontmoeten, groot netwerk bouwen, mensen enthousiast maken voor cursussen of bestuursfuncties, trainingen organiseren, afdelingen bezoeken, meedenken met besturen en/of fracties, ondersteuning bieden waar nodig, luisteren naar en aanspreekbaar zijn voor CDA’ers in de hele provincie, een helpende hand bieden door ideeën op het gebied van opleiding en training aan te dragen of voorstellen voor opleiding en ontwikkeling van CDA'ers te doen.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als (directie) secretaresse op detacheringsbasis voor een uitzendbureau. Ik ben getrouwd met Hans en samen hebben we 3 grote zonen. Mijn hobby’s zijn politiek, tuinieren, puzzelen, handwerken en heb ik een schaapskudde van 25 lieve damesschapen.

E: rivierenland.si@cda.nl
T: 06-23339629

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.