Gerrit Rutgers

consulent opleiding & ontwikkeling Gelderland - Veluwe

Vanaf 1978 rechtstreeks lid van het landelijk CDA en al snel actief als lid van het CDA bestuur Aalten-dorp. Van april 1984 tot 1988 lid van het provinciaal bestuurslid van het CDA Gelderland. Vanaf april 1985 t/m april 2003, onderbroken door een periode van 4 jaar, 15 jaar secretaris van afdeling CDA Aalten. In die tussenperiode heb ik de CDA Kaderschool leergang 1993/1994 gevolgd met als afronding een scriptie over vluchtelingenbeleid. Om na april 2003 verder te gaan als raadslid voor het CDA Aalten tot 2010.

Vanaf 1988 lid van de Provinciaal Campagne Commissie en vanaf 1999 tot januari 2011 provinciaal Campagneleider Gelderland. Omdat ik stopte met mijn dagelijkse werkzaamheden als coördinator van het Sociaal Cultureel Werk ben ik vanaf april 2017 opnieuw bestuurslid geworden van het CDA Gelderland.

Door mijn werk als Sociaal Cultureel Werker was ik altijd betrokken bij het welzijn van mensen en om mensen meer bagage te geven voor uitoefening van hun functie of invloed uit te oefenen op hun leefomgeving. Daarom was ik van 1984 tot 2002 lid van werkgroep Kader en vormingswerk van het CDA-Gelderland. En vanaf 2002 tot heden penningmeester van het Steenkamp Instituut Gelderland. Sinds 2019 ook als scholingsconsulent en vanaf 2020 lid van de HRM commissie van Gelderland.

Voor zover mijn gedrevenheid voor het CDA en het uitdragen van haar gedachtengoed.

Contactgegevens
Telefoonnummer: 0543-476723
Mailadres: veluwe.si@cda.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.