Omschrijving

In deze module verdiep je je in de ontstaansgeschiedenis en de bestuurlijke kaart van de EU en in de christendemo-cratie in Europa, en het CDA in het bijzonder. Je maakt kennis met het subsidiariteitsbeginsel en leert dit beginsel in een opdracht toe te passen op een beleidsvoorstel van de Europese Commissie. Deze module is een combinatie van online zelfstudie en een aantal colleges. De module wordt afgesloten met een online eindtoets en een werkbezoek aan de EU in Brussel.

N.B. Deze cursus is ook interessant voor CDA-ers die niet de Steenkampleergang volgen. Je kunt dan de colleges bijwonen en aan de excursie naar het EP in Brussel deelnemen. De opdrachten die aan deze cursus gekoppeld zijn, zijn dan niet verplicht. 

Doel & Doelgroep

Doel

 • Globale kennis van de geschiedenis van de Europese Unie en hoe besluitvorming op het Europese niveau geregeld is;
 • Inzicht in hoe de Europese grondwet tot stand gekomen is en waarom dit proces moeizaam verliep;
 • Zicht krijgen op de verhouding Nederland - Europese Unie en omgekeerd;
 • Beeldvorming van de invloed vanuit Brussel op de Nederlandse regelgeving;
 • Inzicht in de vraag hoe het CDA past in de EVP in relatie tot andere partijen die deel uitmaken van de EVP.

Doelgroep

(kandidaat-)volksvertegenwoordigers, (kandidaat-)bestuurders

Inhoud

 • Korte geschiedenis van de Europese Unie;
 • De Europese Commissie;
 • Het Europees Parlement;
 • Het CDA in Europa;
 • De Europese Raad en de vakraden;
 • Het subsidiariteitsbeginsel;
 • De standpuntbepaling van een lidstaat in Brussel;
 • de verhouding Nederland - Europese Unie en omgekeerd;
 • de invloed vanuit Brussel op de Nederlandse regelgeving;
 • Gemeenschappelijke versus gezamenlijke belangen;
 • Euro-crisis;
 • Rechtsstatelijkheid;
 • Kritiek op de EU;
 • Bezoek aan Europarlement in Brussel.

Werkvormen & Opzet

 • zelfstudie boek ‘Bestuurlijke kaart van Europa’; 
 • drie colleges door gastdocent Bart van Horck, waarin hij ingaat op bovenstaande thema’s;
 • online kennistoets over boek; 
 • verwerkingsopdracht subsidiariteitsbeginsel; 
 • werkbezoek aan Europarlement in Brussel

Prijs

€ 65,00 p.p. Deze prijs is inclusief 3 colleges door gastdocent Bart van Horck en toegang tot online cursusdeel, maar exclusief kosten boek Bestuurlijke kaart van Europa a € 34,50 en kosten voor de excursie naar Brussel.

Organisatie

Tijdsduur

Deze module bestaat uit drie colleges en een Excursie naar Brussel in de periode januari - maart 2019. De totale studiebelasting is circa 60 uur.

Deze module kun je los volgen, of als onderdeel van de Steenkamp Leergang. Wil je alle 12 modules volgen en het certificaat Steenkamp Leergang behalen? Meld je dan aan bij het Portaal Steenkamp Leergang. Via dit portaal krijg je toegang tot de twaalf modules waaruit de leergang is opgebouwd. Je bepaalt zelf op welk moment je een module volgt en je betaalt per module. Het portaal registreert je vorderingen (behaalde modules).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.