Omschrijving

Voor elke CDA-politicus is het een must om over kennis te beschikken over de bestuurlijke kaart van Nederland: hoe ziet het openbaar bestuur in ons land eruit en hoe ontwikkelt het zich? In deze online module verdiep je je door middel van zelfstudie in de kenmerken van het Nederlandse openbaar bestuur. Daarbij wordt ingegaan op de verschillende bestuurslagen: rijk, provincie en gemeente en hun onderlinge relaties. Daarnaast  is er aandacht voor de rol van maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijven in het openbaar bestuur. Ook trends als decentralisatie en regionalisering komen aan de orde. Je sluit deze module af met een kennistest.

Doel & Doelgroep

Doel

 • Het verkrijgen van kennis over de bestuurlijke kaart van Nederland: hoe ziet het openbaar bestuur in Nederland eruit en hoe ontwikkelt het zich?
 • Het verkrijgen van inzicht in de werking en samenhang van de verschillende bestuurslagen: rijk, provincie en gemeente;
 • het verkrijgen van inzicht in de rol van maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijven in het openbaar bestuur;
 • het verkrijgen van kennis en inzicht in trends als decentralisatie en regionalisering.

Doelgroep

(Aankomende) volksvertegenwoordigers en bestuurders en andere geïnteresseerden.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • de Nederlandse Staat (parlementair stelsel, rechtsstaat, gedecentraliseerde eenheidsstaat);
 • de politiek-bestuurlijke instituties (regering, Staten-Generaal, Hoge Colleges van Staat en vaste colleges van advies);
 • het nationale bestuur: het rijk (oorsprong en ontwikkeling rijksoverheid, taken rijksoverheid, interne opbouw van een ministerie, de diverse ministeries);
 • het middenbestuur: provincie en waterschap;
 • het lokale bestuur: gemeente en regio;
 • de organisatie van de rechtspraak;
 • het bestuur en de maatschappelijke omgeving.

Werkvormen & Opzet

De cursist dient bij aanvang van deze module het (e)-boek De bestuurlijke kaart van Nederland van G.E. Breeman,  W.J. van Noort en M.R. Rutgers aan te schaffen. Hij bestudeert zelf de hoofdstukken 1 t/m 8 van dit boek. Met behulp van het online studiemateriaal van uitgeverij Coutinho kan de cursist de stof zelfstandig verwerken. Zodra de cursist denkt de stof voldoende te beheersen, kan hij de online eindtoets maken. Scoort men een voldoende voor deze toets, dan ontvangt men het certificaat.

Prijs

€ 5,- voor toegang tot online module en toets. 
Niet inbegrepen: aanschaf (e)-studieboek € 28,50

Organisatie

Tijdsduur

Deze cursus kan geheel zelfstandig en in eigen tempo online doorlopen worden. Het doorlopen van de module duurt circa 25 uur.

Deze module kun je los volgen, of als onderdeel van de Steenkamp Leergang. Wil je alle 12 modules volgen en het certificaat Steenkamp Leergang behalen? Meld je dan aan bij het Portaal Steenkamp Leergang. Via dit portaal krijg je toegang tot de twaalf modules waaruit de leergang is opgebouwd. Je bepaalt zelf op welk moment je een module volgt en je betaalt per module. Het portaal registreert je vorderingen (behaalde modules).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.