Leerlijn rol 3. Bouwer

Het CDA gaat uit van vier rollen die mensen kunnen vervullen. We kennen de rol van Bouwer, Bezieler, Bestuurder en Volksvertegenwoordiger. Hier vindt u meer informatie over het opleidingsaanbod voor rol 3. Bouwer.

Binnen elke rol hebben we leerlijnen in kaart gebracht waarbij je telkens drie ontwikkelingsfases kunt doorlopen met passende cursussen en trainingen: namelijk oriënterend, voorbereidend en verdiepend opleidingsaanbod.

Oriënterend opleidingsaanbod
Voor iedereen die zich wil oriënteren op een rol, waarin hij/zij actief wil worden. Zo kun je alvast 'voorsorteren' op een rol die aansluit met je motivatie, interesses en competenties.

Voorbereidend opleidingsaanbod
Voor CDA'ers die kandidaat zijn voor een bepaalde rol of functie. Hiermee kun je je voorbereiden op een rol waarvoor je benaderd of geselecteerd bent.

Verdiepend opleidingsaanbod
Gericht op CDA'ers die al actief zijn in een bepaalde functie binnen een rol. Geschikt om je verder te verdiepen en ontwikkelen in een rol, of om eventueel door te groeien naar een andere rol.

Hieronder vind je het oriënterende, voorbereidende en verdiepende opleidingsaanbod voor rol 3. Bouwer.

Rol 3. Bouwer

De bouwer draagt door de uitvoering van een of meerdere taken actief bij aan de versterking van het CDA. Het gaat om taken die vaak op de achtergrond plaatsvinden en die directe toegevoegde waarde  hebben.  Het  kan  gaan  om  politiek-inhoudelijke  taken  zoals  het  meedenken  over standpunten, het verkiezingsprogramma of inhoudelijk advies. Maar het kan ook gaan om partij-organisatorische taken zoals ondersteuning in de campagne, het bijhouden van (een onderdeel van) de website en ondersteuning bij de totstandkoming van een kandidatenlijst voor een verkiezing.

Voorbeelden van functies zijn:
Op lokaal niveau: tijdelijke taken en permanente taken
Op provinciaal niveau: idem
Op landelijk niveau: idem

Competenties zijn vooral intern gericht:
Algemene competenties: Authenticiteit, Omgevingsgericht, Ontwikkelingsgericht, Uitdragen
Specifieke competenties: Analyseren, Resultaatgericht, Vernieuwen

Zelfselectiescan

Wil je actief worden voor het CDA, maar weet je nog niet precies welke rol bij je past? Doe dan de Zelfselectiescan en vul de online vragenlijst over je interesses, motivatie en competenties in. En ontdek of jij meer een Bouwer, Bezieler, Bestuurder of Volksvertegenwoordiger bent! Na het invullen van de scan ontvang je een persoonlijk advies over welke rol (rollen) het beste bij jou past (passen). 

Oriënterende fase

Voorbereidende fase

Verdiepende fase

Agenda

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.