Omschrijving

Eén van de basiscompetenties waar je als CDA-politicus over moet beschikken is het kunnen uitdragen van de boodschap van het CDA en laten zien waar de partij voor staat en wat zij bereikt heeft. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat je thuis bent in het CDA-gedachtegoed en dit op een aansprekende manier kunt uitdragen. Daarnaast moet je op de hoogte zijn van de kaders waarbinnen je je als CDA-politicus beweegt. Deze kaders zijn eveneens gebaseerd op de uitgangspunten van het CDA.

Deze cursus gaat in op de ontstaansgeschiedenis van het CDA-gedachtegoed en de positionering van het CDA ten opzichte van andere partijen en hun gedachtegoed. Daarnaast wordt in deze cursus aandacht besteed aan het toepassen van het CDA-gedachtegoed in de politieke praktijk. Aan de hand van voorbeelden krijg je inzicht in hoe het CDA-gedachtegoed toegepast kan worden in jouw politieke werk. En je wordt uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met enkele oefeningen. 

 

Doel & Doelgroep

Doel:
Inzicht krijgen in de onstaansgeschiedenis van het CDA-gedachtegoed;
Inzicht krijgen in de positionering van het CDA-gedachtegoed in relatie tot andere politieke partijen en politieke stromingen;
Inzicht krijgen in de wijze waarop het CDA-gedachtegoed kan worden toegepast in de politieke praktijk;
Kennis verwerven over de basiscompetenties van de CDA-politicus en de kaders waarbinnen CDA-politici zich dienen te bewegen.

Doelgroep:
CDA-politici (alle bestuurlijke lagen)

Inhoud & Werkvormen

Inhoud:
Deze cursus gaat in op de ontstaansgeschiedenis van het CDA-gedachtegoed en de positionering van het CDA ten opzichte van andere partijen en hun gedachtegoed. Daarnaast wordt in deze cursus aandacht besteed aan het toepassen van het CDA-gedachtegoed in de politieke praktijk. Aan de hand van voorbeelden krijg je inzicht in hoe het CDA-gedachtegoed toegepast kan worden in jouw politieke werk. En je wordt uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met enkele oefeningen. 

Competenties:

  • Authenticiteit
  • Uitdragen
  • Visie

Werkvormen:
leesteksten, video's, audiobestanden, online kennistoetsen, oefeningen

Prijs

Deelnemersbijdrage:
15 euro.
Te betalen via Ideal bij invullen van het aanmeldingsformulier.

Organisatie

Organisatie:
Online cursus

Tijdsduur:
Circa 8 uur (tijd zelf in te delen)

Aantal deelnemers:
n.v.t.

Doordat de cursus online te volgen is kan op elk moment worden gestart. De combinatie van beeld, geluid en afbeeldingen zorgt er voor dat men deze goed kan volgen, passend bij eenieders voorkeur. Na een drietal oefentesten wordt de cursus afgesloten met een kennistoets die meet of het kennis- en vaardigheidsniveau op peil is.

Deze module kun je los volgen, of als onderdeel van de Steenkamp Leergang. Wil je alle 12 modules volgen en het certificaat Steenkamp Leergang behalen? Meld je dan aan bij het Portaal Steenkamp Leergang. Via dit portaal krijg je toegang tot de twaalf modules waaruit de leergang is opgebouwd. Je bepaalt zelf op welk moment je een module volgt en je betaalt per module. Het portaal registreert je vorderingen (behaalde modules).

Doordat de cursus volledig online te volgen is kan op elk moment worden gestart

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.