Het is ontzettend belangrijk voor de partij dat CDA'ers - van gewone leden tot Tweede Kamerleden - de vier kernbegrippen van het CDA in gewone taal kunnen uitleggen aan bijvoorbeeld hun buurman en deze kunnen vertalen naar de praktijk van alledag. Aldus partijvoorzitter Ruth Peetoom.

In drie stappen - oorsprong, toepassing en positionering - worden CDA-politici in alle bestuurslagen meegenomen in het CDA-gedachtegoed.

Met het vertalen en toepassen van de vier kernbegrippen in de praktijk van alledag krijgen de CDA-volksvertegenwoordigers en –bestuurders met deze cursus een steun in de rug. Bijvoorbeeld bij het schrijven van een (lokaal) verkiezingsprogramma. Tweede Kamerlid Anne Kuik heeft hiervoor een interessante bijdrage geleverd. Wopke Hoekstra, minister van Financiën, vertelt hoe hij heeft meegeschreven aan het CDA- verkiezingsprogramma. En hoe er, uitgaande van de kernbegrippen, vorm is gegeven aan de standpunten en de presentatie ervan.  

Naast de kernbegrippen komt ook de historie en positionering van het CDA aan de orde. In woord en beeld wordt de oorsprong (KVP, CHU en ARP), van het CDA in een overzichtelijke tijdlijn geschetst. Belangrijke namen daarbij zijn Abraham Kuyper, Piet Steenkamp, Marga Klompé  & Ruud Lubbers. Beschikbare historische documenten illustreren van waaruit het CDA gedachtegoed is ontstaan.

In de positionering komt niet alleen de positie van het CDA aan de orde maar juist ook die van de politic(a)(us) zélf. Want wat is eigenlijk kenmerkend aan een CDA’er, welke rol heb je binnen het CDA en hoe krijg je bijvoorbeeld het gedachtegoed ondergebracht in je eigen politieke functie? Met een zelfreflectie-oefening en andere instrumenten wordt dit in kaart gebracht.

Doordat de cursus online te volgen is kan op elk moment worden gestart. De combinatie van beeld, geluid en afbeeldingen zorgt er voor dat men deze goed kan volgen, passend bij eenieders voorkeur. Na een drietal oefentesten wordt de cursus afgesloten met een kennistoets die meet of het kennis- en vaardigheidsniveau op peil is.

Deze nieuwe specifieke CDA cursus wordt uitgeleverd via de nieuwe leeromgeving die het Steenkamp Instituut heeft verworven. Het ‘uitleveren’ van moderne leermiddelen, zoals webinars, wordt daardoor veel eenvoudiger. Ook worden de deelnemers beter gefaciliteerd. Dit betekent onder meer dat elke cursus in de toekomst wordt voorzien van voorbereidingsmateriaal voor de deelnemers en reminders automatisch worden verstuurd met plaats, locatie en tijd.

Nieuw! In aansluiting op de online basiscursus CDA-gedachtegoed heeft het Steenkampinstituut in samenwerking met de BSV en het WI de online cursus CDA-gedachtegoed voor politici ontwikkeld

Doordat de cursus volledig online te volgen is kan op elk moment worden gestart

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.