Omschrijving

Deze cursus gaat in op de rollen van de fractievoorzitter. Welke rollen ziet u? Hoe zien anderen dat en wat wordt er in de verschillende rollen van u verwacht?

Uitgebreid staan we stil bij de feitelijke situatie waarin u zich bevindt. We gaan kijken naar uw fractie en geven u handvatten om van uw fractie een echte CDA-fractie te maken die zijn doelen en idealen gaat realiseren. Er is ruimte om daadwerkelijk aandacht voor iedereen te hebben en ook te kunnen oefenen met de verschillende rollen die de fractievoorzitter zal vervullen. De cursus kenmerkt zich door een combinatie van bewustwording en oefening, uiteraard met een verbinding met het CDA-gedachtegoed en de gelegenheid te bouwen aan een eigen netwerk van fractievoorzitters.

Doel & Doelgroep

Doel / Programma

In vier dagdelen wordt er ingegaan op de volgende onderdelen:

  1. CDA Leiderschap - Doelen bepalen aan de hand van program/kiezer/achterban
  2. Politiek Leiderschap - Het speelveld verkennen: wie spelen er mee, wie kom je tegen, hoe zet je het in, wie zijn vrienden?
  3. Bestuurlijk Leiderschap - Het politieke bedrijf: waar heb je mee te maken? En integriteit
  4. Persoonlijk Leiderschap – Timemanagement en intervisievaardigheden.

Doelgroep

Voor (beginnende) fractievoorzitters

Inhoud

  • Wat is het verschil tussen raadslid zijn en fractievoorzitter zijn?
  • (politiek) Leiderschap: Hoe stel ik mijn politiek doel vast en hoe leg ik verantwoording af?
  • Hoe moet je werken met een team (dat je niet kiest)
  • Schaken op het politieke speelveld: Hoe krijg ik een meerderheid, en wat is mijn rol als fractievoorzitter daarin?
  • Schakelen tussen politieke doelen en democratische processen (eerste aanspreekpunt bij calamiteiten bijvoorbeeld)
  • Hoe ben ik een boegbeeld voor de buitenwereld?

Prijs

Deelnemersbijdrage: Volgt

Organisatie

Tijdsduur

De duur van de module is 4 dagdelen (cursusbijeenkomsten) + online cursusomgeving.

Aantal deelnemers

Minimaal 8 – maximaal 16 deelnemers.

Data & locatie

zijn op dit moment nog niet bekend

Veel geleerd over de rollen van de fractievoorzitter en over leiderschap!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.