Omschrijving

Doelen

 • kennis opdoen over en inzicht krijgen in de levensbeschouwelijke en filosofische achtergronden (oude denkers en hun gedachtegoed) van de christendemocratie;
 • verdieping in de achtergronden van het CDA mens- en maatschappijbeeld;
 • inzicht krijgen in de verhouding tussen het christelijk geloof versus de politiek, in de optiek van het CDA;
 • verdieping in de achtergronden van de vier uitgangspunten van het CDA;
 • het leren toepassen van het CDA-gedachtegoed op een actueel thema;
 • het leren schrijven van een opiniestuk over een actueel thema en daar het CDA-gedachtegoed bij kunnen betrekken
 • verdieping in de CDA-visie op de rol van de overheid in onze samenleving d.m.v. het volgen van een college en het schrijven van een essay, waarbij je aanbevelingen van het WI toepast op een zelfgekozen beleidsterrein.

Doelgroep
CDA'ers die zich stevig willen verdiepen in de uitgangspunten van het CDA, het mens- en maatschappijbeeld van het CDA en in de levensbeschouwelijke en filosofische achtergronden van de christendemocratie. 

Duur
Deze module omvat een reeks van 5 colleges, elk van 2,5 uur, in de periode van november 2018 t/m januari 2019. De totale studiebelasting (bijwonen colleges, leeswerk en opdrachten maken) komt naar schatting op 80 uur.

Instapvoorwaarden
Volg, bij voorkeur, eerst module 6. Online cursus CDA gedachtegoed voor politici.

Inhoud (literatuur)

 • Politieke filosofie van de christendemocratie - H.E.S.Woldring;
 • Mens, waar ben je? Een verkenning van het christendemocratisch mensbeeld. Rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 2011, herziene uitgave;
 • Waardevast. Over de uitgangspunten van het CDA. Essaybundel van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 2011
 • Gemeene gratie. Wat de christendemocratie voor Nederland kan betekenen - uitgave van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA, Van Gennip, oktober 2015; auteurs: P.J. Dijkman, R. Fraanje, M. Kamps, M. Neuteboom;
 • Op zoek naar de kracht van de samenleving. Rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 2011 - verkrijgbaar bij WI of te downloaden;
 • Gezag, vrijheid en burgerschap. De rol van de overheid in onze samenleving. Publicatie van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA - 2016.

Werkvormen/opzet

 • colleges met medewerking van gastsprekers als Paul van Geest, Jan Jacob van Dijk, Pieter Jan Dijkman, Arjen Siegmann en Hansko Broeksteeg;
 • trainingsbijeenkomst ‘Hoe schrijf ik een opiniestuk’ m.m.v. Marcel Migo;
 • drie verplichte opdrachten:
  • schrijven van een opiniestuk (1000 - 1500 woorden)
  • verwerkingsopdracht Visie op de overheid
  • online kennistest Politieke filosofie van de christen-democratie.

Advies vervolgtraject
geen

Organisatie
De colleges en de training vinden plaats in vergadercentrum Domstad te Utrecht. Deelnemers krijgen toegang tot een online leeromgeving waar zij informatie vinden over het programma, te maken opdrachten, etc.

Prijs:
€ 145,00 p.p. 
Boekenpakket: € 58,- (zelf online bestellen)

Module 7 in het kort

In deze module, die bestaat uit een aantal colleges, verdiep je je stevig in de uitgangspunten en het mens- en maatschappijbeeld van het CDA. En in de levensbeschouwelijke en filosofische achtergronden van de christendemocratie.
Deze module kun je volgen als onderdeel van de Steenkamp Leergang of als losse module. Volg alle 12 modules en sluit deze af met een deelcertificaat om de gehele leergang af te ronden en het eindcertificaat te behalen. Of kies losse modules naar jouw eigen keuze, afhankelijk van je CDA-activiteiten en persoonlijke ontwikkelingsdoelen.

In enkele colleges wordt ingezoomd op de ideeën van de belangrijkste denkers die invloed hadden op het ontstaan van de eerste katholieke en protestantse partijen in Nederland, de ontstaansgeschiedenis van het CDA en de verhouding tussen het christelijk geloof versus de politiek, in de optiek van het CDA.

Praktische informatie

Cursusdata & locatie

College 1
Datum: donderdag 22 november 2018
Tijd: 19.00 - 21.30 uur
Docent: Jan Jacob van Dijk

College 2
Datum: donderdag 29 november 2018
Tijd: 19.00 - 21.30 uur
Docent: Pieter Jan Dijkman

College 3
Datum: zaterdag 8 december 2018
Tijd: 10.00 uur- 16.30 uur
Docenten: Hansko Broeksteeg en Marcel Migo

College 4 
Datum: donderdag 10 januari 2019
Tijd: 19.00 - 21.30 uur
Docent: Arjen Siegmann

College 5
Datum: donderdag 17 januari 2019
Tijd: 19.00 - 21.30 uur
Docent: Paul van Geest

Locatie: Hogeschool Domstad, Utrecht

Prijs

€ 145,00 p.p.
Boekenpakket: € 58,- (zelf online bestellen)

Instapvoorwaarden

Deze module kun je los volgen, of als onderdeel van de Steenkamp Leergang. Wil je alle 12 modules volgen en het certificaat Steenkamp Leergang behalen? Meld je dan aan bij het Portaal Steenkamp Leergang. Via dit portaal krijg je toegang tot de twaalf modules waaruit de leergang is opgebouwd. Je bepaalt zelf op welk moment je een module volgt en je betaalt per module. Het portaal registreert je vorderingen (behaalde modules).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.