Is het bij collegeonderhandelingen nu van belang de ander tegemoet te komen? Of is het streven de ander te overheersen? Of …? Hoe ziet het proces van collegeonderhandelingen er nu eigenlijk uit? Hoe zou het moeten? Wat is het meest effectief?

Doel & Doelgroep

Doel

3.1 Doel
na de training: 

  • ben je je ervan bewust dat onderhandelingen bestaan uit fases die elkaar meestal opvolgen maar soms parallel en door elkaar lopen;
  • ken je de 5 aspecten die je moet voorbereiden voordat je begint aan de onderhandelingen;
  • weet je welke stijlen je kan hanteren en je kan bewust wisselen van stijl op het juiste moment;
  • weet je hoe je de onderhandelingsagenda kan bepalen;
  • team instructie begrijpen en kunnen uitvoeren;
  • weet je je in te leven in je gesprekspartner zodat je kan waarderen en herkennen wat andere partijen belangrijk vinden.

Doelgroep

Fractievoorzitters, raadsleden of anderen die namens het CDA collegeonderhandelingen na gemeenteraadsverkiezingen gaan voeren. We adviseren dat degene die de onderhandelingen gaan doen samen naar deze training komen.

 

Inhoud

4.1. Inhoud

De training bestaat uit de voorbereiding van de webinars door middel van e-learning met opdrachten. Aan de orde komt onder andere hoe je onderhandelingen kunt voorbereiden los van je eigen standpunten door middel van het Scohr-model. Vervolgens zal er ingegaan worden op de uitvoering. En als laatste zal er aandacht besteed worden aan de afronding in de onderhandelingen.

Gedurende de hele training is er ruimte voor het stellen van vragen.

4.2 Competenties

  • Communiceren
  • Onderhandelen
  • Authenticiteit

 

Organisatie

Deelnemersbijdrage
75,00 euro

Tijdsduur
De drie webinars duren 2 uur per keer.
De tijd voor de opdrachten is afhankelijk van de deelnemer zelf

Aantal deelnemers
Minimaal 12 – maximaal 34 deelnemers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.