Is het bij collegeonderhandelingen nu van belang de ander tegemoet te komen? Of is het streven de ander te overheersen? Of …? Hoe ziet het proces van collegeonderhandelingen er nu eigenlijk uit? Hoe zou het moeten? Wat is het meest effectief?

Doel & Doelgroep

Doel

Na de training:
-   heb je zicht op eigen en alternatieve onderhandelingsstijlen, onderhandelingstactieken en de wenselijkheid van het uitstippelen van een strategie;
-   heb je kennis van de stappen van het proces om te komen tot de formatie van een college en een raadsprogramma;
-   weet je hoe collegeonderhandelingen kunnen lopen, dat er diverse uitkomsten mogelijk zijn, dat een enkele actie tot een geheel andere uitkomst kan leiden, dat er diverse spelers zijn op het schaakbord van de onderhandelingen;
-   kun je op een goede manier collegeonderhandelingen voeren.

Doelgroep

Fractievoorzitters, raadsleden of anderen die namens het CDA collegeonderhandelingen na gemeenteraadsverkiezingen gaan voeren.

Inhoud

De training bestaat uit theorie en een simulatie waarin alle theorie wordt toegepast. Je krijgt hier volop de gelegenheid om onderhandelingstactieken uit te proberen. Je krijgt al doende zicht op het totale proces. Detraining duurt zonder onderbrekingen 7 uur (lunch of diner worden binnen de simulatie vormgegeven).

Organisatie

Tijdsduur

2 dagdelen (wel met uitloopmogelijkheid) meestal gegeven op één dag.

Aantal deelnemers

Minimaal 8 – maximaal 18 deelnemers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.