De gemeenteraadsverkiezingen 2022 komen er aan. En u wilt graag uw (toekomstige) fractie helpen om effectiever te opereren? Bijvoorbeeld door het afstemmen van de visie, verantwoordelijkheden en taken. Maar ook het samenstellen van het programma, het stellen van prioriteiten en doelen en het afstemmen van de samenwerking onderling. Kortom je fractie (weer) helemaal FiT!

Het programma wordt helemaal op maat gemaakt voor elke fractie om tot een optimaal resultaat te komen. Daardoor is er geen basis FiT-plan maar een traject op maat.

De afgelopen jaren volgden tientallen CDA-fracties deze training. De FiT-training wordt verzorgd door Debat.NL, die professionele trainers in haar gelederen heeft. De training is bedoeld voor de gehele fractie en alle fractieleden, burgerraadsleden, ondersteuners, enz..

Voorafgaand aan de training overlegt u met de trainer welke verbeteringen u ziet voor uw fractie, zodat de training goed aansluit bij uw trainingsbehoefte.

Doel & Doelgroep

Het doel is om fracties te optimaliseren onder deskundige leiding. De gekozen richting is afhankelijk van de input van de fractieleden, de fractievoorzitter, kortom alle betrokkenen. De training is dan ook voor alle fractieleden, steunleden, burgerraadsleden, enz..

Inhoud

De training bevat drie belangrijke pijlers:

 • Intake / Voorbereiding
  Voorafgaand aan de live FiT-training kan de fractie gebruik maken van de training 'Fractie reflectie'. Deze kan individueel worden doorlopen en genereert input voor de live FiT-training. Dat is essentieel om de trainer voldoende handvatten te geven voor een succesvolle uitkomst.

 • Fit training live
  In een dagdeel worden de speerpunten die door de voorbereiding naar voren zijn gekomen behandeld. Omdat ieder FiT-traject uniek is, is het programma voor iedere fractie weer anders.

 • Reflectie moment
  Na de live FiT-training wordt op afspraak (meestal na een aantal maanden) de fractie opnieuw bezocht door de trainer om te inventariseren welke successen er inmiddels zijn en welke zaken nog aandacht behoeven

 

Prijs

 • Er zijn geen kosten voor de training 'Fractie reflectie'. Deze wordt gratis verstrekt door het Steenkamp Insitituut.
 • De kosten voor de live FIT-training onder leiding van een professionele trainer zijn 650 euro* incl. btw. Dit is voor een korte intake en een dagdeel training.
 • Hetzelfde bedrag geldt voor het Reflectie Moment (650 euro* incl. btw.). 

Subsidie
Als u vanuit uw gemeente onvoldoende opleidingsmiddelen heeft om deze training te bekostigen, kunt u eenmalig € 200,- subsidie aanvragen bij het Steenkampinstituut. De subsidie geldt voor de combinatie van de live training en het reflectiemoment. Voor de afzonderlijke delen kunt u € 100,- subsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen doet u door een mail naar het Steenkampinstituut (si@cda.nl) te sturen met daarin:

 • De datum van de training + de naam van de gemeente,
 • De contactgegevens van de contactpersoon vanuit de fractie;
 • Het rekeningnummer waarop de subsidie overgemaakt kan worden.

Na ontvangst van uw aanvraag zal het Steenkampinstituut u laten weten of u voor subsidie in aanmerking komt. Na afloop van de training kunt u een kopie van de factuur naar het Steenkampinstituut sturen, zodat het subsidiebedrag naar uw afdeling kan worden overgemaakt.

Organisatie

Tijdsduur

De voorbereiding kost de individuele leden 1-4 uren
De live training is bedoeld voor uw gehele CDA-fractie en duurt een dagdeel (3 uren).
Het reflectie moment duur ook een dagdeel (of korter)

 

Mail uw trainingsaanvraag via de bovenstaande link. Vermeld daarbij om welke fractie het gaat en wie uit de fractie de contactpersoon is voor deze training. Een professioneel trainer van onze samenwerkingspartner Debat.nl neemt contact met u op om een trainingsdatum te bepalen en uw leerwensen te bespreken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.