Wilt u graag uw (toekomstige) fractie helpen om effectiever te opereren bijvoorbeeld beter te vergaderen en en te communiceren? Merkt u dat u wel een goede boodschap heeft, maar dat deze niet altijd goed overkomt bij uw achterban, het publiek, de media en de rest van de raad? Dan is de training ‘Fractie in Topvorm’ (FIT) iets voor u!

De afgelopen jaren volgden tientallen CDA-fracties deze training. De FiT-training wordt verzorgd door Debat.NL, die professionele communicatietrainers in haar gelederen heeft. De training is bedoeld voor de gehele fractie en duurt ongeveer 3 uur. Voorafgaand aan de training overlegt u met de trainer welke verbeteringen u ziet voor uw fractie, zodat de training goed aansluit bij uw trainingsbehoefte.

Doel & Doelgroep

Inhoud

De training bevat drie belangrijke pijlers:

  • Boodschap: Wat is uw boodschap als CDA-fractie? Op welke onderwerpen focust u zich in de Raad, bij journalisten en bij burgers? 

  • Brengen: Hoe zorgt u dat uw boodschap ook daadwerkelijk overkomt bij uw doelgroep? Hoe formuleert u een krachtige boodschap die blijft hangen?

  • Blijven: Hoe zorgt u ervoor dat uw boodschap niet verloren gaat in iemand anders zijn verhaal? Hoe houdt u stand tegen een hardnekkige journalist, of een persoonlijke aanval vanuit de Raad. 

De training heeft als opbrengst een kernachtig ‘FIT-plan’, namelijk de resultaten uit de training. Hieruit volgt vaak ook een actieplan die voortvloeit uit de resultaten. Hiermee kan de fractie direct mee aan de slag om FIT te blijven!

Prijs

De kosten voor deze FIT-training onder leiding van een professionele trainer zijn 650 euro* incl. btw.

Subsidie

Als u vanuit uw gemeente onvoldoende opleidingsmiddelen heeft om deze training te bekostigen, kunt u 200 euro subsidie aanvragen bij het Steenkampinstituut. Dit doet u door een ondertekende brief naar het Steenkampinstituut te sturen met daarin:

- De datum waarop de training zal plaatsvinden;

- De naam van de gemeente waarin uw fractie actief is;

- De contactgegevens van de contactpersoon vanuit de fractie;

- Het rekeningnummer waarop de subsidie overgemaakt kan worden.

Na ontvangst van uw aanvraag zal het Steenkampinstituut u per brief laten weten of u voor subsidie in aanmerking komt. Na afloop van de training kunt u een kopie van de factuur naar het Steenkampinstituut sturen, zodat het subsidiebedrag van 200 euro naar uw afdeling kan worden overgemaakt.

Organisatie

Tijdsduur

De training is bedoeld voor uw gehele CDA-fractie en duurt ongeveer 3 uur.

 

Mail uw trainingsaanvraag via de bovenstaande link. Vermeld daarbij om welke fractie het gaat en wie uit de fractie de contactpersoon is voor deze training. Een professioneel trainer van onze samenwerkingspartner Debat.nl neemt contact met u op om een trainingsdatum te bepalen en uw leerwensen te bespreken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.