Elk raadslid krijgt te maken met de financiën van de gemeente. Heb je geen financiële achtergrond, dan kan dat best lastig zijn. Wij helpen je op weg in de basiscursus gemeentefinanciën.

Doel:
In deze basiscursus ga je op een laagdrempelige manier kennismaken met het onderwerp gemeentefinanciën. In een beperkt tijdsbeslag krijg je inzicht in onderwerpen die, vanuit jouw optiek, direct van belang zijn. De cursus heeft vooral tot doel om je te enthousiasmeren voor gemeentefinanciën en je zelfvertrouwen te versterken. Je leert in deze cursus op welke momenten je in de begrotingscyclus invloed uit kunt uitoefenen.Een ander doel van deze cursus is om met andere raadsleden het gesprek aan te gaan over waar en op welke momenten je het CDA-gedachtegoed kunt toepassen in het financiële beleid van je gemeente. 

Doelgroep:
Startende raadsleden en fractieondersteuners die weinig of geen kennis hebben van gemeentefinanciën.

Inhoud:
De volgende onderwerpen komen in deze cursus (op hoofdlijnen) aan de orde:
- Rol van de raad
    • budgetrecht, programmabegroting
    • rolverdeling raad en college
- Begrotingscyclus gemeente
- Inkomsten gemeente
- Uitgaven gemeente
- Stuurknoppen in de begrotingscyclus:
    • waar en wanneer kun je invloed uitoefenen?
    • hoe kun je daarbij het CDA-gedachtegoed betrekken?
- Reserves en voorzieningen
- Grondexploitatie

Online leeromgeving:
Voor, tijdens en na de cursus heb je toegang tot de online leeromgeving van deze cursus, waar je veel achtergrondinformatie vindt omtrent gemeentefinanciën, zoals videocolleges, links naar relevante websites, etc. 
Na aanmelding ontvang je een mail van v-learningsolutions (let op deze komen nogal eens in de spam) met indien je nog niet eerder bent ingelogd 
op onze onlineomgeving je inloggegevens. Heb je al eens eerder een training gevolgd met toegang tot de onlineomgeving dan log je in met de bij jou bekende inloggegevens in de mail staat dan dat je toegang hebt gekregen tot deze cursus.

Tijdsduur:
1 dagdeel (circa 3 uur)

Deelnemersbijdrage:
Dit is afhankelijk van diverse kosten en kan daarom per locatie verschillen.

 

 

Locatie en data:

Landelijk (online sessie)
woensdag 12-10-2022
19.30 - 22.00 uur
aanmelden klik hier

Gelderland:
zaterdag 22-10-2022
09.30 - 13.00 uur
aanmelden klik hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.