Omschrijving

Zit jouw fractie in de oppositie? Volg de vernieuwde cursus 'In de oppositie..wat nu?'

Deel 1 is een online cursus (e-learning) die elke persoon individueel kan doorlopen. Deze ‘leveren’ wij via onze nieuwe (!) leeromgeving. Hierin zit onder meer video materiaal van Ruth Peetoom, Ton Spek en Jan Schinkelshoek.

Deel 2 is een ‘napraat sessie’ die een trainer van het Steenkampinstituut begeleidt. Dit deel is optioneel maar wel aan te bevelen.

Doel & Doelgroep

Doel

In deze module gaan we aan de slag met een aantal praktische zaken, zo zijn er drie opdrachten die je in je eigen portfolio kan uitwerken. Daarnaast behandelen we de volgende onderwerpen:

  • Hoe kan je optimaal gebruik maken van de vrijheid die je opeens als fractie hebt nu je opeens in de oppositie zit?
  • Hoe onderscheid je je als fractie?
  • Hoe kom je aan je informatie? Zowel inhoudelijk (geen inhoudelijke info meer van wethouder + ambtenaren apparaat en geen politieke informatie meer over hoe andere partijen erin staan).
  • Hoe verhoud je een goede relatie (zowel coaltie- als oppositiepartijen) met het afzetten daartegen (zichtbaar/onderscheidend zijn)?
  • Samenwerking met andere oppositiepartijen? Hoe geef je dat vorm? Of moet je dat juist niet doen?
  • Hoe zorg je dat je initiatiefvoorstellen, moties en amendementen een meerderheid krijgen?
  • Hoe blijf je zichtbaar als politieke partij voor kiezers nu je in de oppositie zit (eigen agenda, eigen koers)?

Doelgroep

Raadsleden en fractieondersteuners die actief zijn in de oppositie. Zowel geschikt als voorbereiding op, (on)verwacht vers in de oppositie of als je meer uit je rol als oppositielid wil halen. 

Inhoud

1. Verwerking

Een enorm verlies, gelijk gebleven of misschien zelfs winst. Alle drie de mogelijkheden kunnen aanleiding zijn om in de oppositie terecht te komen. Hoe je ermee om moet gaan staat allerminst vast. In dit onderdeel van de cursus geven we ruimte aan emoties die leven.  

2. Herbezinning

En nu de blik op vooruit. Waar staan we als fractie eigenlijk voor? Wat willen we de komende jaren gaan bereiken? Hoe pakken we dat aan? Deze vragen komen aan bod bij het cursusonderdeel 'Herbezinning'.

3. Strijdbaar en zichtbaar

Strijdbaar zegt eigenlijk al genoeg. Knokken met elkaar. Knokken in de periode die voor je ligt om alles eruit te halen. En wat je eruit haalt moet ook te zien zijn. Zichtbaarheid van je fractie binnen de raad, maar juist ook daarbuiten, staat centraal in dit cursusonderdeel. Je krijgt tips om kansen de grijpen in je nieuwe rol als oppositiepartij. 

Rode draad door de cursus

De casus van de fractie Maasdam loopt als een rode draad door deze cursus. Deze dient als houvast voor de verschillende cursusonderdelen, van verwerking, via herbezinning, strijdbaar en zichtbaar zijn, tot tips voor het zetten van stappen in uw nieuwe rol als oppositiepartij. Aan de hand van deze casus krijgt u gaandeweg meer inzicht in uw nieuwe rol en wordt u op weg geholpen om voor uw fractie een actieplan voor de toekomst te maken. 

Prijs

De kosten voor de online cursus (deel 1) zijn € 7,50 / p.p.

Een napraat/begeleidingssessie (deel 2) kost € 100,- inclusief reiskosten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.