Omschrijving

Een goede speech vraagt om een goede voorbereiding. In deze training ga je aan de slag met het opstellen van een korte speech. Tijdens de training krijg je de gelegenheid om je speech te oefenen en ontvang je feedback en tips. In deze training wordt verder aandacht besteed aan ethos, logos, pathos, stijlmiddelen, een krachtige kernboodschap, het toepassen van framingtechniek, leren omgaan met zenuwen, stemgebruik, houding en contact met het publiek.

Doel & Doelgroep

Doel

Het doel van deze training is te leren speechen en zichzelf op een krachtige manier te presenteren. De deelnemer leert hoe hij een pakkende kernboodschap formuleert en hoe hij stijlmiddelen en framingtechnieken toepast in zijn speech. Verder is het doel van de training om de deelnemer bewust te maken van de sterke en minder sterke kanten van zijn presentatievaardigheden en zal hij daarvoor tips meekrijgen.

Doelgroep

CDA-ers die met enige regelmaat speeches moeten geven en CDA-ers die (gaan) deelnemen aan debatten. 

Inhoud

 • theorie Ethos, logos, pathos;
 • (zelf)reflectie op ethos, logos en pathos;
 • stijlmiddelen (wat zijn stijlmiddelen? voorbeelden, leren toepassen van stijlmiddelen);
 • kenmerken van een kernboodschap;
 • het leren toepassen van framing in een speech;
 • tips voor het houden van een speech:
  • omgaan met zenuwen, ontspanningsoefeningen;
  • stemgebruik;
  • houding;
  • contact met publiek.
 • tips voorbereiding en opbouw van een presentatie.

Werkvormen & Opzet

Online leeromgeving
De deelnemer bereidt zich op de training voor via de online leeromgeving:

 • theorie Ethos, logos, pathos;
 • stijlmiddelen;
 • kenmerken van een kernboodschap;
 • retorische trucs, beeldspraak, overtuigingskracht;
 • voorbeeld-video’s bekijken;
 • het maken van een voorbereidingsopdracht: voorbereiden van een speech.

Tijdens de training

 • korte herhaling van de theorie en behandeling van eventuele vragen;
 • oefenen met speechen;
 • feedback op vorm en inhoud speech door trainer en mede-cursisten.

Instapvoorwaarden

De deelnemer heeft bij voorkeur al kennis van het CDA-gedachtegoed, b.v. door de online basiscursus CDA-gedachtegoed gevolgd te hebben of de online cursus CDA-gedachtegoed voor politici.

Organisatie

Deze training wordt in verband met de Coronamaatregelen online gegeven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.