Omschrijving

Elke afdeling moet elke vier jaar nieuwe raadsleden werven en selecteren. Op basis waarvan doe je dat eigenlijk? Binnen het CDA hebben we een competentieprofiel ontwikkeld dat je kan helpen bij het werven en selecteren van raadsleden. Je oefent verder ook met het stellen van de juiste vragen om zicht te krijgen op iemands competenties.

Doel & Doelgroep

Doel

- Inzicht krijgen in het proces van werving- en selectie;

- Oefenen met het voeren van werving- en selectiegesprekken.

Doelgroep

De training richt zich m.n. op leden van afdelingsbesturen en leden van vertrouwenscommissies die werving- en/of selectiegesprekken (gaan) voeren met kandidaat-raadsleden en -wethouders.

Inhoud

Het voeren van een werving- of selectiegesprek staat centraal in deze training. Dat is het belangrijkste onderdeel van het gehele proces van werving en selectie. In de online trainingsbijeenkomst zal daarop de focus worden gelegd en gaat u oefenen met gesprekstechnieken. Vooraf bereid u zich voor op deze training door de handreiking Werving & Selectie van CDA/HRM te bestuderen. 

Organisatie

Tijdsduur

De online training duurt 2 uur. Vooraf bestudeert u de handreiking Werving & Selectie (tijdsindicatie: 2 uur)

Aantal deelnemers

Minimaal 6 – maximaal 18 deelnemers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.