Is het bij collegeonderhandelingen nu van belang de ander tegemoet te komen? Of is het streven de ander te overheersen? Of …? Hoe ziet het proces van collegeonderhandelingen er nu eigenlijk uit? Hoe zou het moeten? Wat is het meest effectief?


Resultaat

Na de training:

  • heb je zicht op eigen en alternatieve onderhandelingsstijlen, onderhandelingstactieken en de wenselijkheid van het uitstippelen van een strategie;
  • heb je kennis van de stappen van het proces om te komen tot de formatie van een college en een coalitie-akkoord;
  • weet je hoe collegeonderhandelingen kunnen lopen, dat er diverse uitkomsten mogelijk zijn, dat een enkele actie tot een geheel andere uitkomst kan leiden, dat er diverse spelers zijn op het schaakbord van de onderhandelingen;
  • kun je op een goede manier collegeonderhandelingen voeren.

Competenties

  • Communiceren
  • Resultaatgerichtheid

 


Wie
Fractievoorzitters, lokale en regionale politici of anderen die namens het CDA collegeonderhandelingen gaan voeren.

Wat
De training bestaat uit theorie en een simulatie waarin alle theorie wordt toegepast. Je krijgt hier volop de gelegenheid om onderhandelingstactieken uit te proberen. Je krijgt al doende zicht op het totale proces. Detraining duurt zonder onderbrekingen 7 uur (lunch of diner worden binnen de simulatie vormgegeven).

Duur
2 dagdelen (wel met uitloopmogelijkheid) meestal gegeven op één dag.

Deelnemers
Minimaal 8 – maximaal 18 deelnemers


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.