Debattraining basis en vervolg

Je debatteert elke dag, misschien wel zonder dat je dat zelf in de gaten hebt. Goed debatteren kun je leren. Hoe overtuig je een ander van jouw standpunten? Wij helpen jou om de basisdebatvaardigheden binnen één dag onder de knie te krijgen. Ook wordt aandacht besteed aan interrumperen en improviseren in het debat.

Praktische informatie

Waar en wanneer?

Datum: zaterdag 8 september 2018, 09.30-15.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Medemblik in Wognum

Kosten?

10 euro, incl. lunch

Cursus Gemeentefinancien

Elk raadslid, ook de niet-financieel specialisten, krijgt te maken met de financiën van de gemeente. Als je daar niet dagelijks mee te maken hebt, is dat best lastig. Wij helpen je op weg.
In de cursus komen de basisbeginselen aan bod, zoals de financiële cyclus van de gemeente met de begroting, meerjarenbegroting, jaarrekening en voorjaarsnota. Aan de hand van het bespreken van een balans/begroting verwerf je inzicht in de inkomstenbronnen van een gemeente en wordt besproken waarop je als gemeenteraadslid (het meeste) invloed kunt uitoefenen.

Praktische informatie

Wanneer?

18 september 2018, aanvang 19.30 uur

Waar?

Buurtcentrum De Pelikaan, Kervelstraat 185A, 1562 AJ Krommenie

Informatiebijeenkomst WMO en Jeugdhulp voor raadsleden

Met de invoering van de WMO 2015 en Jeugdwet, en de hervorming van de langdurige zorg is het zorgstelsel in Nederland grondig herzien. Gemeenten zijn nu vergaand verantwoordelijk voor het organiseren van zorg en ondersteuning. Dagelijks komen zij voor nieuwe uitdagingen te staan en het beleid blijft in beweging. Hoe zitten de WMO en de Jeugdwet in elkaar, welke thema’s zijn vanuit cliëntperspectief actueel, en wat betekent dit voor de gemeenteraad?

Programma

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De Kanteling
  • Wettelijk kader Wmo 2015 en Jeugdwet
  • Relatie en overlap met andere wetgeving
  • PGB regelingen
  • Kerntaken van de gemeente en regelruimte binnen de Wmo
  • Vormen van cliëntparticipatie in de beleidsvorming

Actuele casuïstiek en jurisprudentie zijn verweven in het gehele programma. Deelnemers kunnen vooraf vragen en casuïstiek uit de eigen gemeente insturen. Deze worden zoveel als mogelijk verwerkt in het programma.

Doegroep

De bijeenkomst is bedoeld voor raadsleden van het CDA die actief zijn in gemeenten in Noord Holland. Deze bijeenkomst is geschikt voor zowel nieuwe als ervaren raadsleden.

Het doel

Deze informatiebijeenkomst biedt kaders om actuele casuïstiek die speelt in de eigen gemeente te herkennen vanuit juridisch perspectief en vanuit cliëntperspectief, en ruimte te verkennen om het beleid op basis van cliëntervaringen bij te sturen.

Over gespreksleider Clientenbelang

De informatiebijeenkomst wordt geleid door belangenbehartiger Christiaan Dol. Hij ondersteunt als juridisch adviseur de onafhankelijke cliëntondersteuners van Cliëntenbelang met informatie en oplossingsrichtingen. Hij begeleidt dagelijks zelf cliënten die tussen wal en schip vallen bij het verkrijgen van passende zorg en voorzieningen en adviseert gemeenten en professionals. Hij kent de haarvaten van het beleid en ervaart in de dagelijkse praktijk waar het voor cliënten kraakt en schuurt.

Praktische informatie

Waar en wanneer?

Datum: maandag 10 september 2018, 18.00-22.00 uur
Locatie: Buurtcentrum De Pelikaan, Kervelstraat 185-A in Krommenie

Kosten?

Deelname is gratis. Deze bijeenkomst wordt u aangeboden door CDA Noord-Holland.

Casuïstiek of vragen doorgeven?

Heeft u casuïstiek of vragen, die u graag aan de orde wilt laten komen? Dien deze dan bij voorkeur uiterlijk 15 augustus in bij Marc Haverkamp via haverkampmc@noord-holland.nl

Nieuw! Online cursus CDA-gedachtegoed voor politici

Het vertalen en toepassen van de 4 kernbegrippen in de praktijk, daar gaat het in deze cursus om. Met bijdrages van Wopke Hoekstra en Anne Kuik en aandacht voor positionering is deze nieuwe cursus een must voor jou als CDA-politicus. In drie stappen - oorsprong, toepassing en positionering - word je als CDA-politicus, in welke bestuurslaag dan ook, meegenomen in het CDA-gedachtegoed. Word of ben je CDA-politicus? Dan is deze cursus een must voor jou! De cursus komt in juni beschikbaar. Geef hiernaast alvast je belangstelling aan ons door.

Praktische informatie

Wanneer gaat deze cursus online?

Naar verwachting eind juni 2018

Online Basiscursus CDA-gedachtegoed

Kun jij in gewone taal duidelijk aan je buurman uitleggen wat de vier kernwaarden van het CDA zijn? Lukt jou dat altijd, dan hoef je de nieuwe online basiscursus CDA-gedachtegoed niet meer te volgen. Of toch wel? Test nu online je kennis en leer op een leuke en aansprekende manier meer over de vier kernbegrippen en hoe je deze met actuele voorbeelden naar de dagelijkse praktijk kunt vertalen.
Ben je benieuwd naar de animaties, uitleg in woord en beeld, interviews en kennistests? Lees hier meer over de online cursus!

Online cursus Social Media

Voor politici zijn sociale media handig om hun boodschap te verspreiden en om te communiceren met (potentiële) kiezers. Maar Hoe kun je dat als CDA-politicus nu het beste aanpakken? Wat kun je allemaal met sociale media en wat zijn de beperkingen? Deze vragen staan centraal in de online cursus. U heeft de keuze om na afloop deel te nemen aan een groepsbijeenkomst. 

Consulent opleiding & ontwikkeling Noord-Holland - Marc Haverkamp

Meer weten over cursussen en trainingen in Noord-Holland? Vraag het uw consulent Opleiding & Ontwikkeling Marc Haverkamp. Hij kan u of uw fractie adviseren over de opleidingen van het Steenkampinstituut en deze organiseren in uw provincie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.