Debattraining Sta sterker in het raadsdebat

Je bent raadslid geworden en hebt inmiddels wat ervaring in het raadsdebat. Maak je betoog in de raad ijzersterk met de standaard geschilpunten uit het beleidsdebat! Als je in een raadsdebat wilt overtuigen, dan zijn de standaard geschilpunten uit het beleidsdebat een onmisbare methode om een waterdicht en overtuigend betoog in de raad te houden. Als je weet hoe je een betoog kunt opbouwen en wat krachtige argumenten zijn, sta je veel sterker in het raadsdebat.

Praktische informatie

Waar & wanneer?

Datum: zaterdag 22 september 2018
Tijd: 09.30-16.00 uur
Locatie: Bodegraven

Kosten?

20 euro

Cursus Gemeentefinancien

Elk raadslid, ook de niet-financieel specialisten, krijgt te maken met de financiën van de gemeente. Als je daar niet dagelijks mee te maken hebt, is dat best lastig. Wij helpen je op weg. In de cursus komen de basisbeginselen aan bod, zoals de financiële cyclus van de gemeente met de (meerjaren) begroting, jaarrekening en voorjaarsnota. Aan de hand van het bespreken van een balans/begroting verwerf je inzicht in de inkomstenbronnen van de gemeente en wordt besproken waarop je als gemeenteraadslid (het meeste) invloed kunt uitoefenen. Dit gebeurt door middel van het afwisselen van theorie, praktische oefeningen en het werken met casussen.

Praktische informatie

Waar & wanneer?

Datum: maandag 24 september 2018
Tijd: 19.30-22.00 uur
Locatie: Den Haag

Kosten?

15 euro

Training Nieuws maken / persbericht schrijven

Het CDA heeft ijzersterke thema’s die op zichzelf voldoende nieuwswaarde hebben. Toch halen wij niet altijd het nieuws. Om te voorkomen dat we ontevreden afhaken of niet begrijpen waarom onze persberichten niet geplaatst worden, is het verstandiger het journalistieke spel te begrijpen. In de training komen eerst vragen aan bod zoals: Wat is nieuws? Hoe denkt een journalist? En hoe krijg je een persbericht geplaatst? Vervolgens leer je hoe je een persbericht goed opbouwt. Daarna ga je aan de slag met het schrijven van een goed persbericht. Je ontvangt feedback van de trainer waarmee je je persbericht nog beter kunt maken.

Praktische informatie

Waar & wanneer?

Datum: woensdag 17 oktober 2018
Tijd: 19.30-22.30 uur
Locatie: Den Haag

Kosten?

15 euro

Fractievoorzitterscursus

De rol van fractievoorzitter is een andere dan die van raadslid. Als fractievoorzitter heb je heel veel rollen: die van boegbeeld, mentor, gesprekspartner, gezicht in de media, onderhandelaar, etc. Leer hier samen met andere fractievoorzitters hoe je deze rollen kunt vervullen.

Praktische informatie

Waar & wanneer?

Datum: zaterdag 20 oktober 2018 (09.30-16.00 uur) en donderdag 1 november 2018 (19.30-22.00 uur)
Locatie: Delft

Kosten?

25 euro

Training Optreden in het openbaar

In de politiek moet je veelvuldig in het openbaar optreden. Denk aan een bijdrage in de raadzaal, een (onverwachte) korte toespraak bij een werkbezoek, of een speech tijdens de lokale ALV. Hoe zorg je er nu voor dat jouw kernboodschap blijft hangen bij je toehoorders? Hoe houd je verbaal en non-verbaal een goede speech? Tijdens de training Optreden in het openbaar ga je hier concreet mee aan de slag. 

Praktische informatie

Waar en wanneer?

Datum: maandag 26 november 2018, 19.30-22.00 uur
Locatie: Den Haag

Kosten?

15 euro

Nieuw! Online cursus CDA-gedachtegoed voor politici

Het vertalen en toepassen van de 4 kernbegrippen in de praktijk, daar gaat het in deze cursus om. Met bijdrages van Wopke Hoekstra en Anne Kuik en aandacht voor positionering is deze nieuwe cursus een must voor jou als CDA-politicus. In drie stappen - oorsprong, toepassing en positionering - word je als CDA-politicus, in welke bestuurslaag dan ook, meegenomen in het CDA-gedachtegoed. Word of ben je CDA-politicus? Dan is deze cursus een must voor jou! De cursus komt in juni beschikbaar. Geef hiernaast alvast je belangstelling aan ons door.

Praktische informatie

Cursusprijs

€ 15,-. Betaling bij online aanmelding. Na aanmelding & betaling krijg je toegang tot de online cursus.

Online Basiscursus CDA-gedachtegoed

Kun jij in gewone taal duidelijk aan je buurman uitleggen wat de vier kernwaarden van het CDA zijn? Lukt jou dat altijd, dan hoef je de nieuwe online basiscursus CDA-gedachtegoed niet meer te volgen. Of toch wel? Test nu online je kennis en leer op een leuke en aansprekende manier meer over de vier kernbegrippen en hoe je deze met actuele voorbeelden naar de dagelijkse praktijk kunt vertalen.
Ben je benieuwd naar de animaties, uitleg in woord en beeld, interviews en kennistests? Lees hier meer over de online cursus!

Praktische informatie

Cursuskosten

€ 5,-. Betaling bij online aanmelding. Na aanmelding & betaling krijg je toegang tot de online cursus.

Online cursus Social Media

Voor politici zijn sociale media handig om hun boodschap te verspreiden en om te communiceren met (potentiële) kiezers. Maar hoe kun je dat als CDA-politicus nu het beste aanpakken? Wat kun je allemaal met sociale media en wat zijn de beperkingen? Deze vragen staan centraal in de online cursus.

Praktische informatie

Cursusprijs

€ 5,-. Betaling bij online aanmelding. Na aanmelding & betaling krijg je toegang tot de online cursus.

Fractie in Topvorm

CDA Regiotour

Wilt u graag uw toekomstige fractie helpen om de CDA-boodschap zo goed mogelijk uit te dragen? Of na maart 2018 met uw nieuwe fractie vanaf het eerste moment impact maken in de raad? Merkt u dat u wel een goede boodschap heeft, maar dat deze niet altijd goed overkomt bij uw achterban, de media en de rest van de raad? Dan is de CDA-training ‘Fractie in Topvorm’ (FIT) iets voor u!

Intervisie (nieuwe) raadsleden

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering / leren waarbij raadsleden een beroep kunnen doen op collega's om mee te denken over vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen. Op die manier kan men met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. 

Deze intervisiebijeenkomst valt niet onder het opleidings-aanbod van het Steenkampinstituut, maar is een initiatief van de provinciale scholingscommissie Zuid-Holland.

Praktische informatie

Waar en wanneer?

Dinsdag 16 oktober 2018, 19.30-22.00 uur in Dordrecht of
Dinsdag 24 oktober 2018, 19.30-22.00 uur in Den Haag

Kosten?

15 euro

Leergang Europa CDA-Zuid-Holland

De leergang Europa van CDA-Zuid-Holland bestaat uit drie bijeenkomsten op maandag 8 en 29 oktober en woensdag 21 november 2018. Aan de orde komen:

 • Inleiding en korte geschiedenis van de Europese Unie
 • De Europese Commissie
 • Het Europees Parlement
 • Het CDA in Europa
 • De Europese Raad en de vakraden
 • De standpuntbepaling van een lidstaat in Brussel
 • Gemeenschappelijke versus gezamenlijke belangen
 • Eurocrisis
 • Rechtsstatelijkheid
 • Kritiek op de EU
 • Onder voorbehoud een debat met een Europarlementariër

Praktische informatie

Waar en wanneer?

Maandag 8 en 29 oktober en woensdag 21 november 2018, 19.30-22.00 uur
Locatie: Den Haag

Kosten?

30 euro

Politieke Masterclass

De Politieke Masterclass Zuid-Holland is een lezing door een CDA-prominent over een actueel onderwerp. Het thema en de gastspreker van de Politieke Masterclass Zuid-Holland op 11 oktober 2018 is nog niet bekend. Meer informatie volgt later. U kunt zich hiernaast al wel aanmelden.

Praktische informatie

Waar en wanneer?

Datum: donderdag 11 oktober 2018, 19.30-22.00 uur
Locatie: Den Haag

Kosten?

15 euro

CDA-Leeskring Zuid-Holland

Thema van de CDA-Leeskring Zuid-Holland op woensdagavond 5 september 2018 is het boek 'De ondergang van de PvdA'. Referenten zijn Wilco Boom (auteur van het boek) en Pieter Gerrit Kroeger. Het thema en de gastspreker voor de leeskring op maandag 12 november 2018 is nog niet bekend. 

Praktische informatie

Waar en wanneer?

Woensdag 5 september 2018 en maandag 12 november 2018, 193.0-22.00 uur
Locatie: Den Haag

Consulent opleiding & ontwikkeling Zuid-Holland - Arie Slob

Meer weten over cursussen en trainingen in Zuid-Holland? Vraag het uw consulent Opleiding & Ontwikkeling Arie Slob. Hij kan u of uw fractie / afdeling adviseren over de opleidingen van het Steenkampinstituut en deze in uw provincie organiseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.