14 januari 2021

“Minister moet straks palen in de grond slaan"

Prominent onderdeel van jullie verkiezingsprogramma is dat er een minister van volkshuisvesting moet komen. Bent u dat? 
"Dat denk ik niet, ik ben pas net Kamerlid. Toen ik een ruim jaar geleden Erik Ronnes verving en de portefeuille wonen en ruimtelijke ordening op me nam, was dat in Den Haag een belangrijk, maar geen sexy dossier. Nu wordt het onderwerp met de dag actueler. Als ik ons verkiezingsprogramma van nu vergelijk met dat van vier jaar terug, is de urgentie om snel meer betaalbare woningen te bouwen alleen maar toegenomen. Zeker als het gaat om starters, middeninkomens en ouderen."

Hoe komt dat?
"De prijzen zijn alleen maar gestegen en het tekort aan woningen is onverminderd toegenomen. Mensen die bijvoorbeeld in een vechtscheiding zitten, kunnen niet eens meer een woning verlaten. De krapte is zo groot. We hebben met z’n allen deze cocktail gebrouwen en nu zitten we met de nasmaak van die cocktail. De laatste minister van wonen was Stef Blok en die riep in 2017: ‘de woningmarkt is af’. De realiteit is echter dat we nu in de penarie zitten, en de overheid veel de meer regie moet nemen als het gaat om volkshuisvesting."

Verwijt u hem dat?
"Verwijten is een groot woord en in 2017 stonden we er natuurlijk ook anders voor. Ik vind het echter wel behoorlijk naïef van Stef Blok dat hij dit heeft gezegd. Hij had toen ook al wel kunnen zien dat dit absoluut niet het geval was en is."

Waarom heeft ons land weer een minister van wonen nodig?
"Hij of zij moet ten eerste anders worden genoemd. Niet langer minister van wonen maar minister van volkshuisvesting. Wonen draait namelijk momenteel teveel om de woningmarkt en die markt is op een aantal onderdelen echt aan het falen. Het gaat teveel over geld verdienen en cashen met woningen. Dat is wrang want grote groepen in onze samenleving kunnen niet aan een betaalbaar dak boven het hoofd komen. Wonen is een sociaal grondrecht."

Dat valt het CDA toch net zo goed aan te rekenen, jullie maken deel uit van het kabinet?
"Dat is een beetje dubbel. Deze kabinetsperiode is er zeker veel gebeurd. We hebben bijvoorbeeld de verhuurdersheffing meerdere malen weten te verlagen. We hebben een impuls aan de woningbouw beschikbaar gesteld van een miljard euro en flexwoningen zijn gestimuleerd. Na tientallen jaren praten, gaat er bijvoorbeeld gebouwd worden bij Valkenburg en is er voor het eerst een Kamermeerderheid voor mijn motie om het gebied Rijnenburg bij Utrecht aan te wijzen voor woningbouw. Daar kunnen 25.000 woningen worden gebouwd, waar de gemeente meer heil zag in windmolens."

Dat is niet afdoende?
"In mijn optiek is het bij lange na niet genoeg wat we hebben gedaan. Het is heel simpel: er moet meer gebeuren! Het is natuurlijk ook niet zo dat we in een keer zomaar alle problemen hebben opgelost. We hebben een chronisch tekort aan woningen voor middeninkomens, omdat de markt veel meer aan andere inkomens kan verdienen. Dat moet echt veranderen. De middengroepen en de starters zijn de sjaak!

Wat is uw oplossing voor middeninkomens?
"De markt moet meer ruimte gaan laten voor de middeninkomens. Corporaties kunnen daar een sleutelrol spelen. Daarnaast moeten starters de mogelijkheid krijgen om met korting hun eerste huis te kopen. Ook pleiten wij ervoor dat gemeenten straks meer mogelijkheden krijgen om in bepaalde wijken niet langer de woningen te laten verhuren door beleggers."

1 miljoen woningen erbij in 2030. Dat staat in jullie programma maar dat willen alle partijen wel. Is het CDA onderscheidend genoeg?
"Volgens mij noemt de VVD geen aantallen. En als je D66 vraagt waar die woningen moeten komen, dan krijg je ook niet echt een antwoord. Wij weten dat het haalbaar is om straks, in samenwerking met de nieuwe minister, heel veel huizen in de regio te bouwen. Die minister heeft wat mij betreft straks centrale regie om echt palen in de grond te gaan slaan wanneer provincie en gemeente er niet uitkomen."

Er is veel gedoe tussen rijk, provincie en gemeente waardoor woningbouwplannen stilliggen. Is het niet gewoon jullie eigen schuld? Partijgenoot Maxime Verhagen besloot jaren terug juist om woningbouwplannen te decentraliseren. 
"In de periode Balkenende is er inderdaad gedecentraliseerd vanuit de overtuiging dat er juist sneller besluiten zouden worden genomen. Eigenlijk hadden ze dus hetzelfde doel maar het tegenovergestelde middel, en dat was misschien verkeerd. Als je puur naar de feiten kijkt, worden er nu op dit moment te weinig woningen gebouwd. Er moet iets gebeuren om het aanbod te vergroten."

Nu wil het CDA veel meer woningen voor starters bouwen. Ook moeten starters korting krijgen op hun eerste huis. Kunnen jullie niet beter de focus leggen op het doorstromen van senioren? 
"Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Mijn oma woont zelf in een kast van een huis en gebruikt alleen de begane grond. Ook niet zo gek, omdat het aanbod gewoon te beperkt is. Er komt inderdaad meer ruimte als senioren doorstromen naar een woning die bij hun behoeften past, maar dat is niet genoeg. We moeten gigantisch bijbouwen. Als het aan ons ligt, komt er dus echt na de verkiezingen meer ruimte voor zowel de starter als de senior." 

Dan nog even over de hypotheekrenteaftrek. Hoe staat die er in 2030 bij?
"Daar staat niets over in ons programma, omdat we zeer tevreden zijn met hoe het nu gaat. De hypotheekrenteaftrek stimuleert wat mij betreft, terecht, eigenwoningbezit. En daar is niets mee mis. Toch zit er ook een prijsopdrijvend element in wat ik minder vind. Daarom kiezen we ervoor om hem steeds weer een beetje af te bouwen. Daar willen we het bij houden."

Mensen betalen zich nu blauw aan een energiedeskundige wanneer ze een energielabel voor hun woning nodig hebben. Dat is sinds kort verplicht. Eerst was dat nog voor een paar tientjes op internet te regelen. Staat het CDA daar achter?
"Met dit soort geintjes jagen we de huizenbezitters onnodig op kosten. De communicatie rond energielabels is vaag geweest en Minister Ollongren meende, wat mij betreft nog steeds onterecht, dat dit vanuit Europa bij ons door de strot geduwd is. Na een amendement van mijn kant, in samenwerking met de VVD, is het straks gelukkig weer mogelijk om een digitaal label aan te vragen. We leven in moderne tijden en daar moeten we wel naar leven!"

U maakt zich ook boos over taxatie, waarom? 
"Het model van de fysieke taxatie gaat op de schop per 1 juli 2021. Het takenpakket van de taxateur wordt veel complexer en uitgebreider. Ik spreek taxateurs die opnieuw moeten worden geschoold. Uiteindelijk slaagt vooralsnog maar twintig procent omdat het allemaal veel te moeilijk is. Het is niet alleen complex maar ook kostbaarder. Kosten van zo’n rapport zijn nu vijfhonderd euro maar zouden wel eens kunnen stijgen naar 1000 tot 1200 euro. Ik vind dat soort dingen echt van de zotten."

Gepubliceerd op Kop-Munt op 14 januari 2021. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.