Beste Mensen,

Er is veel werk aan de winkel in Europa.

We kunnen niet zonder de EU die ons langdurige vrede, veiligheid en economische voorspoed heeft gebracht. Ik wil me hier graag voor inzetten. De EU is niet ideaal maar wel noodzakelijk. In het zakenleven heb ik aan den lijve mogen ondervinden het belang van internationaal zakendoen. De laatste jaren ben ik als MKB-er met een eigenbedrijf vanuit de Benelux actief geweest. Voor mij komen deze werelden nu in Europa bij elkaar met de Brexit, Immigratiegolf, bankencrisis, begrotingsdiscipline en duurzaamheid (klimaatakkoord 2030) als waarschuwingen die voor ons allen gelden. Daarnaast zijn er nog vele lokale belangen (als pulsvissen) te verdedigen of te verstevigen en kansrijke mogelijkheden om op te pakken. Daarvoor wil ik me inzetten.

We hebben de gezamenlijke kracht van Europa nodig tegenover machtsblokken als China, Rusland de Verenigde Staten en de opkomende markten. De Brexit geeft haarfijn aan hoe fragiel het evenwicht in Europa kan zijn. Gezamenlijk als de EU spelen we een rol op het wereldtoneel als afzonderlijk land nauwelijks meer. Zware onderwerpen als immigratie, pensioenen, begrotingsdiscipline en energie-innovaties dienen aangepakt te worden. Gezien m’n achtergrond en interesses, wil ik me inzetten voor het CDA in het Europese Parlement om te bouwen aan de EU met een blijvende zelfstandigheid voor elk land. Hierbij is realisme en rechtvaardigheid hard nodig.

Daartoe voel ik me nu geroepen en heb een actielijst met 3 hoofdpunten opgesteld.

Hopende uw interesse gewekt te hebben.

Theo Alkemade
Kandidaat voor het Europees Parlement
CDA, nummer 13

Campagnevideos

Nederland sterk in de EU

 • Europa is voor Nederland belangrijk, vooral voor de handel, vrede en veiligheid
 • Prioriteit voor verdere stimulering handel en lokale economie
 • Nederland blijft zelf baas in eigen land: geen verdere overdracht van
  bevoegdheden aan Brussel
 • Stoppen met nog meer Europese regelgeving
 • Vetorecht gebruiken indien belang Nederland wordt geschaad

Buitengrenzen EU dicht

 • Geen nieuwe landen toelaten tot de EU
 • Opvang vluchtelingen buiten Europa, in de eigen regio
 • Veiligheid voor ons allen, betere bescherming tegen terrorisme
 • Invoering Visa en Greencard voor personen van buiten de EU
 • Goederen van buiten de EU belasten met klimaatheffing
 • Zelfvoorzienend worden door innovatieve energie (aardwarmte, kernfusie)

Nederland geen melkkoe van Brussel

 • Geen Europese belastingen
 • Minder Nederlands geld naar Brussel
 • Geen greep in de kas van onze pensioenen
 • Aanpakken van landen met te grote uitgaven (Italië)
 • Geen WW-uitkeringen naar het buitenland
 • Klimaatmaatregelen alleen wanneer ze betaalbaar zijn, de vervuiler betaalt

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.