Het CDA kiest nummer 1 voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021!

Het CDA bouwt aan de toekomst van Nederland, aan een land met een zij aan zij maatschappij. Wij zoeken een nieuwe nummer 1 die benaderbaar is en inspireert. Die als gezicht van onze partij met anderen wil bouwen aan een samenleving waarin er aandacht is voor elkaar, waarin mensen tot hun recht komen en waarin het goed en veilig leven is. Wij zoeken een nummer 1 met lef en een hoopvolle visie op een sterk Nederland. Die voorop  gaat bij het bouwen aan het land dat wij door willen geven.

De sollicitatieprocedure is gesloten en de voordracht heeft op 26 juni plaatsgevonden. Sinds 6 juli 10.00 uur is de mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten gesloten. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld.

Op 11 juli om 17.00 uur is de uitslag van de stemming bekend gemaakt. De stemming kende een hoge opkomst van 66,2 %, waarvan Hugo de Jonge 48,7%, Pieter Omtzigt 39,7% en Mona Keijzer 11,6% van de stemmen heeft gekregen. Er komt dus een tweede stemronde, u kunt uw stem uitbrengen van zaterdagavond 21.00 uur tot dinsdagochtend 12.00 uur. 

Op deze pagina treft u alle relevante informatie omtrent de verdere procedure aan.

Veelgestelde vragen over het stemmen

Hoe kan ik stemmen?

  • Ga naar www.cda.nl/stemmen
  • Kies of je online of telefonisch wilt stemmen
  • Je stemt met dezelfde stemcode. Deze heb je per mail ontvangen op 1 juli jl. (Terug te vinden in je mail met zoekopdracht ‘Persoonlijke stemcode’)
  • Ook moet je je lidnummer invoeren. Het lidnummer is naar alle stemgerechtigde leden gemaild op 9 juli of per post verstuurd. De brief ontvangt u uiterlijk 10 juli.
  • Bij het stemmen geef je ook de vier cijfers van je postcode in. Let op: het gaat alleen om de cijfers, letters zijn niet nodig

Hoe kunnen jullie de betrouwbaarheid van deze nieuwe verkiezingen garanderen? Hoe is het nu wel op orde gemaakt?

We nemen extra beveiligingsmaatregelen op de website, en vragen leden nu ook om hun postcode en lidnummer in te voeren. Samen met de externe specialisten zijn we er van overtuigd dat we de stemming eerlijk kunnen laten verlopen. 

Moet er opnieuw gestemd worden?

Wij willen dat er bij deze belangrijke verkiezing geen enkele twijfel kan zijn over de uitslag en daarom hebben wij inderdaad besloten tot een nieuwe stemming. Je stemt met dezelfde stemcode. Deze heb je per mail ontvangen op 1 juli jl. (Terug te vinden in je mail met zoekopdracht ‘Persoonlijke stemcode’). Ook moet je je lidnummer invoeren. Het lidnummer is naar alle stemgerechtigde leden gemaild op 9 juli of per post verstuurd. Bij het stemmen geef je ook de vier cijfers van je postcode in. Let op: het gaat alleen om de cijfers, letters zijn niet nodig. 

De stembus is inmiddels gesloten. Na een notariële controle is de uitslag van de stemming zaterdagmiddag om 17:00 uur bekend gemaakt. De uitslag geeft aanleiding tot een tweede stemronde. U kunt stemmen vanaf zaterdagavond 21.00 uur tot dinsdagmorgen 12.00 uur.

Wanneer eindigt de eerste stemronde nu?

Deze stemronde is beëindigd op 11 juli 09.00 uur.

 

Stemmen lukt niet, ik kom op een ´forbidden site´

Mocht u na het uitbrengen van uw stem terechtkomen op een ‘forbidden site’ dan verzoeken we u opnieuw te stemmen, maar nu telefonisch. Volg de uitleg over telefonisch stemmen zoals op de website www.cda.nl/stemmen staat aangegeven. U kunt dan in plaats van online telefonisch stemmen. 

Bewaar uw stemcode daarna voor een eventuele tweede ronde.

 

Ik ben pas verhuisd, klopt mijn postcode dan nog wel?

De notaris zal de stemcodes die niet matchen met de postcode nader onderzoeken en heeft de gelegenheid te de-anonimiseren. Een recente adresmutatie in het ledenbestand is een verklaarbare mismatch en zal niet leiden tot een nietigverklaring.

Kan ik stemmen vanuit het buitenland?

Vanwege veiligheidsmaatregelen is het niet mogelijk om vanuit het buitenland via de website te stemmen. U kunt wel telefonisch stemmen. 

Is stemmen geheim?

Stemmen is nog steeds geheim. Voor het uitbrengen van uw stem wordt uw lidnummer/relatienummer gevraagd voor verificatie. Na het uitbrengen van uw stem wordt uw lidnummer uit het stemsysteem verwijderd, zodat de anonimiteit van de stemming gewaarborgd is. Ook wordt voor het uitbrengen van uw stem naar uw postcode gevraagd. Er wordt achteraf een controle uitgevoerd op de ingevoerde postcodes. De postcodes worden gecontroleerd door een notaris, zodat wederom de anonimiteit van de stemming gewaarborgd is.

 

In eerdere communicatie hebt u aangegeven dat de bronbestanden worden vernietigd na het uitsturen van de stemcode.

Hoe is het dan nu mogelijk om mijn stemcode en mijn lidnummer/relatienummer aan elkaar te koppelen?

Wat wij in voorbereiding op de stemming gedaan hebben, is dat wij de koppeling tussen het bestand met de stemcodes enerzijds en de lidnummers/relatienummers anderzijds hebben vernietigd. Wij hadden dus ontkoppelde bestanden, waardoor het niet mogelijk was om een stem te herleiden naar een specifiek lid.

Nu wij zijn gewezen op kwetsbaarheden, zijn aanvullende, mitigerende maatregelen genomen. Hierbij is er ook voor gekozen om de koppeling tussen het bestand met de stemcodes en de lidnummers tot stand te brengen, omdat hiermee extra veiligheid kan worden gegarandeerd van het stemsysteem. Tegelijkertijd blijft de anonimiteit van de stemming gewaarborgd.
 

Als een koppeling bestaat tussen de stemcodes en het lidnummer/relatienummer, hoe kan de stemming dan alsnog anoniem blijven?

Bij het uitbrengen van uw stem wordt u gevraagd om uw lidnummer/relatienummer en uw stemcode in te voeren. Als u dat hebt gedaan, controleert het systeem of de stemcode en het lidnummer overeen komen. Als dat het geval is, wordt het lidnummer direct geanonimiseerd. Wij kunnen dus nooit herleiden welke stem bij welk lidnummer hoort. Bovendien is dit proces op afstand van de partij geplaatst.

Ik moet tijdens het stemmen ook mijn postcode invullen. Hoe is daarmee mijn anonimiteit gewaarborgd?

Bij het uitbrengen van uw stem wordt naar uw postcode gevraagd. Uw postcode is niet gekoppeld aan uw stemcode. Er vindt achteraf een controle plaats door een notaris. Mocht uw postcode niet geldig zijn, kan uw stem ongeldig verklaard worden. Omdat alleen de notaris bevoegd is om te de-anonimiseren, is ook het invullen van de postcode geen schending van de anonimiteit.

Hoe verandert dit de procedure?

We krijgen nu een nieuwe stemming voor de eerste ronde. Daarna kan er een tweede ronde nodig zijn, in die zin verandert de procedure verder niet.

Moet ik ook als ik telefonisch heb gestemd opnieuw stemmen? Ja!

Wij willen dat er bij deze belangrijke verkiezing geen enkele twijfel kan zijn over de uitslag en daarom hebben wij inderdaad besloten tot een nieuwe stemming. Ook de mensen die per telefoon een stem hadden uitgebracht, moeten opnieuw stemmen. Dit kan vanaf donderdagochtend 09:00 uur. 

Je stemt met dezelfde stemcode. Deze heb je per mail ontvangen op 1 juli jl. (Terug te vinden in je mail met zoekopdracht ‘Persoonlijke stemcode’). Ook moet je je lidnummer invoeren. Het lidnummer is naar alle stemgerechtigde leden gemaild op 9 juli of per post verstuurd. Bij het stemmen geef je ook de vier cijfers van je postcode in. Let op: het gaat alleen om de cijfers, letters zijn niet nodig. Stemmen kan vanaf donderdagochtend 9 juli 09:00 uur tot zaterdagochtend 11 juli 09:00 uur.

Met wie kan ik contact opnemen bij vragen?

U kunt bellen naar 070-3424888 of mailen naar cda@cda.nl.

Veelgestelde vragen over de procedure

Tegenkandidaat

De mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten is sinds maandagochtend 6 juli 10.00 uur gesloten. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. 

Stemmingsprocedure

In juli vindt er in alle gevallen een stemming plaats. Omdat het er niet naar uitziet dat we op korte termijn een congres kunnen organiseren waar leden fysiek aanwezig kunnen zijn is voor deze stemprocedure gekozen. 

Stemprocedure

De stemming gaat per donderdagochtend opnieuw open, met inachtneming van extra veiligheidsmaatregelen. Deze maatregelen zijn getoetst door een onafhankelijke externe partij. Zo moeten de leden bijv ook de cijfers van hun postcode invoeren. Deze match wordt getoetst door een notaris, waardoor het stemmen geheim blijft. 

Het opnieuw openen van de stembus heeft tot gevolg dat alle stemgerechtigde leden die hun stem al hebben uitgebracht opnieuw hun stem moeten uitbrengen. 
Alle stemgerechtigde leden worden per email of brief geïnformeerd over deze wijzigingen. 

De stembus is sinds zaterdagochtend 11 juli 09.00 uur gesloten. De uitslag is op zaterdagmiddag om 17.00 uur bekend gemaakt. De tweede stemronde is van zaterdag 11 juli 21:00 tot dinsdag 14 juli 12:00 met bekendmaking op woensdag 15 juli 12:00.

Meer informatie over de stemming vindt u in de onderstaande ‘veelgestelde vragen’.

Stemrecht
Een lid heeft stemrecht als hij/zij:

  • Uiterlijk 8 weken voor de dag van opening van de stemming lid geworden is.
  • Dat betekent dat hij/zij uiterlijk 11 mei lid geworden is.
  • Uiterlijk op 23 juni 2020 de contributie voor 2020 heeft betaald.

Let op: de voorwaarden voor de nieuwe stemming zijn dus identiek aan de oorspronkelijke voorwaarden van stemming.

Hoe gaat de selectie van een lijsttrekker in z’n werk?

De mogelijkheid om te solliciteren is inmiddels gesloten. Op vrijdagmiddag 26 juni heeft partijvoorzitter Rutger Ploum de meervoudige voordracht bekend gemaakt. Voorgedragen zijn: Hugo de Jonge, Mona Keijzer, Martijn van Helvert en Pieter Omtzigt. Martijn van Helvert heeft zijn kandidatuur op 30 juni ingetrokken. 

De mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten is sinds maandagochtend 6 juli 10.00 uur gesloten. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. 

De stembus is opnieuw geopend. Alle leden moeten opnieuw stemmen tussen donderdagochtend 9 juli 9:00u en zaterdag 11 juli 9:00u. De stembus is sinds 11 juli 9.00 uur gesloten. Na een notariële controle is de uitslag van de eerste stemronde op zaterdagmiddag om 17.00 uur bekend gemaakt.. De tweede stemronde is van zaterdag 11 juli 21:00u tot dinsdag 14 juli 12:00u met bekendmaking op woensdag 15 juli 12:00u.

Hoeveel kandidaten doen mee met de lijsttrekkersverkiezing?

De kandidaten zijn Hugo de Jonge, Mona Keijzer en Pieter Omtzigt. Na een notariële controle is de uitslag van de stemming in de eerste stemronde om 17:00 uur bekend gemaakt. De uitslag geeft aanleiding tot een tweede stemronde, kandidaten voor deze stemronde zijn Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt.

 

Wanneer heb ik stemrecht?

U heeft stemrecht als u:
1. Uiterlijk 8 weken voor de dag van opening van de stemming lid geworden bent.
Dat betekent dat u uiterlijk 11 mei lid geworden bent.

2. Uiterlijk op 23 juni 2020 de contributie voor 2020 heeft betaald.
Betaalt u uw contributie via een automatische incasso die is geïnd? Dan kunt u ervan uitgaan dat u hebt voldaan aan de contributieplicht.

We hebben u gevraagd uiterlijk 23 juni uw contributie betaald te hebben, omdat het organiseren van een verkiezing van een lijsttrekker veel voorbereiding vraagt. Er moeten stemcodes, brieven en andere berichten aangemaakt worden. Om dit in goede banen te kunnen leiden, is het belangrijk dat wij vóór 24 juni wisten welke leden stemrecht hebben.

Voldeed u op 24 juni niet aan deze eisen, dan heeft u geen stemrecht. 

Let op: de voorwaarden voor de nieuwe stemming zijn dus identiek aan de oorspronkelijke voorwaarden van stemming.

Is er altijd een stemming?

Ja, in alle gevallen is er een stemming door de leden. Leden hebben altijd het laatste woord. Omdat het er, vanwege Corona, niet naar uitziet dat we op korte termijn een congres kunnen organiseren waarbij veel leden fysiek aanwezig kunnen zijn, gaan we sowieso stemmen.

Hoe kan ik stemmen?

Als u een stemcode heeft ontvangen, kunt u stemmen via internet of u kunt telefonisch stemmen.

Na het uitbrengen van uw stem wordt uw stemcode voor de lopende stemronde geblokkeerd.

Bewaar uw stemcode goed voor een mogelijke tweede stemronde. We kunnen u geen nieuwe code toesturen. Ook kunnen we u uw stemcode niet opnieuw toesturen. 

Leden stemmen anoniem. Een notaris waarborgt het proces. Alleen de notaris kan de uitslag de-anonimiseren om het verloop van de stemming te controleren. 
 

 

Wanneer kan ik stemmen?

De eerste stemronde is beëindigd. Na een notariële controle is de uitslag van de stemming om 17:00 uur bekend gemaakt.

Geen van de kandidaten in deze ronde heeft een meerderheid van 50% + 1 van de stemmen behaald.
De uitslag geeft dus aanleiding tot een tweede stemronde, kandidaten voor deze stemronde zijn Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt.

U kunt stemmen vanaf zaterdagavond 21.00 uur tot dinsdagochtend 12.00 uur. De uitslag van de tweede ronde volgt op woensdag 15 juli 12.00 uur.

Via de website en de ledennieuwsbrief houden we u op de hoogte.
 

 

Ik ben tijdens de stemming op vakantie, kan ik dan wel meedoen?

Als u mails van het CDA ontvangt, zoals de wekelijkse ledennieuwsbrief, heeft u uw code digitaal ontvangen. U kunt telefonisch stemmen. Zo kunt u op uw vakantieadres gewoon stemmen.

Beschikt het CDA niet over uw mailadres, dan heeft u uw stemcode per brief ontvangen. Stop deze brief in de koffer en stem telefonisch. 

Bewaar uw stemcode goed voor een mogelijke tweede stemronde. We kunnen u geen nieuwe code toesturen.

Ook kunnen we u uw stemcode niet opnieuw toesturen. Leden stemmen anoniem. Een notaris waarborgt het proces. De notaris kan de uitslag de-anonimiseren om het verloop van de stemming te controleren. 

 

Met wie kan ik contact opnemen bij vragen?

U kunt op werkdagen tussen 09.00-16.00 uur bellen met de ledendesk, 070-3424888 of mailen naar cda@cda.nl.

 

Hoe kom ik aan een stemcode?

U krijgt uw stemcode toegestuurd.

De stemgerechtigde leden van wie we een e-mailadres hebben, krijgen de stemcode begin juli per mail toegestuurd.

De stemgerechtigde leden van wie we geen mailadres hebben, krijgen de stemcode begin juli per post toegestuurd. 

Bewaar uw stemcode goed voor een mogelijke tweede stemronde. We kunnen u geen nieuwe code toesturen.

Ook kunnen we u uw stemcode niet opnieuw toesturen. Leden stemmen anoniem. Een notaris waarborgt het proces. Alleen de notaris kan de uitslag de-anonimiseren om het verloop van de stemming te controleren. 

Ik heb geen stemcode ontvangen. Waarom niet?

Mogelijk voldoet u niet aan de voorwaarden om te mogen stemmen. U heeft stemrecht als u:
1. Uiterlijk 8 weken voor de dag van opening van de stemming lid geworden bent. Dat betekent dat u uiterlijk 11 mei lid geworden bent.
2. Uiterlijk op 23 juni 2020 de contributie voor 2020 heeft betaald.

Betaalt u uw contributie via een automatische incasso die is geïnd? Dan kunt u ervan uitgaan dat u hebt voldaan aan de contributieplicht.

U moest uiterlijk 23 juni uw contributie betaald hebben. Als u op 24 juni niet voldeed aan deze eis, dan heeft u geen stemrecht. De herstemming verandert niets aan deze voorwaarden.

Ik heb wel recht op een stemcode (op tijd betaald en lang genoeg lid), maar heb deze niet ontvangen

Neem contact op met de ledendesk, dagelijks bereikbaar tussen 09.00-16.00 uur via nummer 070 - 34 24 820 of mail naar cda@cda.nl. Dan kijken we samen waarom u geen code heeft ontvangen.

Hoe zit het met een stemcode bij een meerpersoonslidmaatschap?

U hebt gewoon per persoon stemrecht, wanneer u uw contributie hebt betaald.

Hoe zit het met meerdere stemgerechtigde leden die gebruik maken van eenzelfde e-mailadres?

U ontvangt per stemgerechtigd lid één stemcode. Bij meerdere leden die gebruik maken van hetzelfde e-mailadres ontvangt u op het betreffende mailadres meerdere mails: voor elk stemgerechtigd lid een aparte mail met een eigen unieke stemcode.

Er komt een tweede stemronde en ik heb mijn stemcode niet meer

Dan kunt u helaas niet meer stemmen.
 
In de stembrief én op de website staat op meerdere plekken dat u uw stemcode
moet bewaren voor een eventuele tweede stemronde. Ook bent u na het stemmen eraan herinnerd dat u de stemcode moest bewaren. 

Leden stemmen anoniem. Een notaris waarborgt het proces. Alleen de notaris kan de uitslag de-anonimiseren om het verloop van de stemming te controleren. 

Hoe zit het met de privacy?

Tijdens het stemmen wordt u gevraagd naar uw lidnummer/relatienummer en uw postcode. Het lidnummer/relatienummer wordt gevraagd ter verificatie. Na het uitbrengen van uw stem wordt uw lidnummer uit het stemsysteem verwijderd. Ook uw postcode wordt gevraagd. Hierbij vindt achteraf een controle plaats door de notaris. Tot slot wordt, ter voorkoming van fraude, uw IP-adres, dan wel uw telefoonnummer geanonimiseerd opgeslagen. Bij het uitbrengen van uw stem gaat u hiermee akkoord. Alleen een notaris kan achterhalen wat u gestemd hebt. Leden stemmen anoniem. Een notaris waarborgt het proces. Alleen de notaris kan de uitslag de-anonimiseren om het verloop van de stemming te controleren. 

Verklaring notaris bij de eerste stemronde

De uitslag van de stemming van de lijststrekkersverkiezing is door mij, notaris, vastgesteld. Daartoe heb ik inzage gekregen in het stemsysteem en de instrumenten die dit systeem tijdens de verkiezingen hebben gemonitord. Aanvullend zijn door mij betrokkenen bij het stemsysteem van zowel het CDA zelf als van daarbuiten door mij ondervraagd. Bij deze werkzaamheden heb ik voortdurend transparantie en volledige medewerking van alle betrokkenen ervaren. 
 
Al deze werkzaamheden resulteren in de conclusie dat de stemming die van afgelopen donderdagochtend 9:00 uur tot vanmorgen 9:00 uur heeft geduurd, een rustig verloop heeft gehad, dat er geen onregelmatigheden hebben plaatsgevonden en dat de vastgestelde uitslag van de verkiezing een getrouw beeld geeft van die verkiezing.

Veelgestelde vragen over de hack

Is stemmen geheim?

Stemmen is nog steeds geheim. Voor het uitbrengen van uw stem wordt uw lidnummer/relatienummer gevraagd voor verificatie. Na het uitbrengen van uw stem wordt uw lidnummer uit het stemsysteem verwijderd, zodat de anonimiteit van de stemming gewaarborgd is. Ook wordt voor het uitbrengen van uw stem naar uw postcode gevraagd. Er wordt achteraf een controle uitgevoerd op de ingevoerde postcodes. De postcodes worden gecontroleerd door een notaris, zodat wederom de anonimiteit van de stemming gewaarborgd is.

 

Hoe is de hack aan het licht gekomen?

Wij zagen zelf verdachte bewegingen in het systeem, waarna we direct een onderzoek hebben gestart. En de hacker heeft zelf contact gezocht met ons. 

Zijn er persoonsgegevens buitgemaakt door hackers? Ligt mijn stem op straat?

Het stemsysteem bevat alleen stemcodes en geen NAW gegevens. Er zijn dus geen persoonsgegevens voor de hacker zichtbaar geweest. Er zijn op dit moment slechts 3 actieve stemcodes bekend geworden en daar is mee gestemd. Deze drie stemmen zijn vernietigd.

Is de website goed beveiligd?

Ja, de website wordt goed beveiligd met diverse maatregelen. De zwakke plek die ontdekt is ligt in de stemcodes zelf, die uit een aantal cijfers bestaan. 

Waarom gebruiken jullie geen langere stemcodes?

Hoe langer de code, hoe groter de kans dat iemand een fout maakt tijdens het invoeren ervan. Het oordeel bij livegang was dat de huidige code lang genoeg was voor een veilige procedure. Daar kijken we inmiddels anders naar, daarom hebben we nu de vier postcodecijfers toegevoegd. Let op: het gaat bij de postcode alleen om de cijfers, de letters zijn niet nodig. Ook wordt het lidnummer/relatienummer gevraagd.

Waarom waren deze nieuwe veiligheidsmaatregelen niet geactiveerd voordat de stemming open ging?

Niet iedereen is even digitaal vaardig. We wilden het stemmen niet onnodig moeilijk maken. We hebben zelf voor livegang een ethisch hacker ingehuurd die checks heeft gedaan. Zijn aanbevelingen hebben we doorgevoerd. Deze nieuwe maatregelen waren geen onderdeel van die aanbevelingen. 

Door wie zijn de stemmen gehackt?

Door een ethisch hacker. We waarderen zijn oplettendheid.

Zijn de stemmen gemanipuleerd?

Dankzij een oplettende ethische hacker heeft het CDA ontdekt dat het stemsysteem voor de lijsttrekkersverkiezing te manipuleren is. We hebben samen met externe beveiligingsexperts naar de tot op heden uitgebrachte stemmen gekeken. Hoewel er geen aanleiding is om te denken dat er naast dit gemelde incident nog andere onregelmatigheden hebben plaatsgevonden, heeft het CDA het zekere voor het onzekere genomen.

Is er een aanval gelanceerd uit een van de lijsttrekkers kampen?

Nee, een ethische hacker heeft een kwetsbaarheid geconstateerd in de stemcodes. De kandidaten hebben daar uiteraard niets mee te maken. We vinden het wel heel vervelend dat het voor hen nu langer duurt om de uitslag van de verkiezingen te horen. 

Hoe verandert dit de procedure?

We krijgen nu een nieuwe stemming voor de eerste ronde. Daarna kan er een tweede ronde nodig zijn, in die zin verandert de procedure verder niet.

Is het mogelijk dat er meerdere hacks hebben plaatsgevonden?

We leven helaas in een tijd dat er altijd pogingen worden gedaan. Echter, geen van deze is succesvol geweest. 

Waarom mag je meerdere keren stemmen vanuit 1 IP-adres?

Omdat veel van onze leden in 1 huis wonen, zo kunnen bijvoorbeeld familieleden vanaf dezelfde computer stemmen. Als er wel heel vaak uit 1 IP-adres gestemd wordt, controleren we dat uiteraard.

Hebben jullie in het stemsysteem gekeken naar de uitslag?

Nee, het is in het systeem niet mogelijk om naar de uitslag te kijken. Deze wordt pas na het sluiten van de stemming bekend. Dat was vooraf al zo ingeregeld.

Hoe zijn de kandidaten geïnformeerd over deze ontwikkelingen?

Wij hebben hen zo snel mogelijk op de hoogte gesteld, geïnformeerd over de procedures en vervolgens over het besluit van het bestuur. Wij vinden het natuurlijk van belang dat zij ook vertrouwen hebben in de genomen maatregelen.

Planning

Noteer alvast alle data in uw agenda en houd deze vrij!

Beschrijving Datum
Herstemming door de leden donderdag 9 juli 2020 vanaf 09:00 uur
Sluiting herstemming zaterdag 11 juli 2020 om 09:00 uur
Bekendmaking eerste ronde zaterdag 11 juli 2020 om 17:00 uur
Stemmen in de tweede ronde zaterdag 11 juli 2020 vanaf 21:00 uur
Sluiting stemming tweede ronde dinsdag 14 juli 2020 om 12:00 uur
Bekendmaking tweede ronde woensdag 15 juli 2020 om 12:00 uur

Bijlage

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.