Op 22 november 2023 vinden de vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. De voorbereidingen voor deze verkiezingen zijn inmiddels in volle gang. Op 11 juli heeft de verenigingsraad het proces vastgesteld voor de verkiezing van de lijsttrekker, de kandidatenlijst en het samenstellen van het verkiezingsprogramma.

Het bestuur heeft Henri Bontenbal voorgedragen als kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. Het Partijcongres van 23 september zal de voordracht officieel bekrachtigen.

Het CDA is een brede volkspartij in het midden van de samenleving. Onze partij zit vol met mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een samenleving waarin we omzien naar elkaar.

We gaan de campagne in, met een nieuw CDA dat doordrenkt is van het christendemocratische gedachtegoed en met energie gaat knokken voor heel Nederland. Voor gezinnen, voor middeninkomens, voor jonge boeren en tegen een technocratische overheid. We zijn op weg naar een tijd voorbij de individualisering.

We dragen het CDA verhaal van Voor Heel Nederland, van ‘minder ik, meer wij’ met enthousiasme en overtuiging uit. We trekken door heel Nederland om te luisteren, om zo het vertrouwen in de politiek van onderop te herstellen en te bouwen aan de toekomst van Nederland. Ieder mens telt, elke regio telt. Want het gaat pas goed met Nederland, als het overal in Nederland goed gaat. Zo willen we Nederland beter doorgeven aan de komende generaties. Dat is de opdracht voor Nederland en daarmee de opdracht voor ons als CDA.

Meer weten?  

Klik op onderstaande buttons als je meer wilt weten over verkiezing van de lijsttrekker, de kandidatenlijst, het verkiezingsprogramma en het campagneteam. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.