Radiocolumn - Samenwerking tussen generaties loont, voor ons allemaal

Na 100 radiocolumns heeft Europarlementariër Lambert van Nistelrooij mij gevraagd zijn taak als columnist over te nemen. Voortaan zal ik met medewerking van Omroep Moergestel een radiocolumn inspreken over de laatste ontwikkelingen in de Europese Unie. Deze column is daarvan een samenvatting. Als kandidaat van het CDA voor het Europees Parlement hecht ook ik er belang aan de besluiten in Brussel voor uw regio of dorp concreet te maken. Gelukkig kan ik voorlopig nog rekenen op de steun van Lambert; een echte samenwerking tussen generaties. Een vorm van samenwerking die ook in Europa belangrijk is. Dit blijkt onder andere uit de budgetten die de EU beschikbaar stelt voor ouderenzorg en slimme dorpen. Budgetten die technologiebedrijven uitdagen samen met ouderenorganisaties en zorgcoöperaties slimme oplossingen te bedenken.

De samenwerking tussen generaties is in de komende jaren hard nodig. We leven langer dan ooit tevoren. Alleen door gezamenlijk onze verantwoordelijkheid te nemen kunnen we ook gezond ouder worden. Daarom heeft de EU via het programma Active en Assisted Living, actief en ondersteunend leven, voor de periode 2014 – 2020 een budget van 700 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit programma zorgt er voor, dat slimme technologie wordt ingezet om mensen langer thuis te laten wonen. Voorstellen kunnen worden ingediend, ook in ons land.

Een ander voorbeeld om langer thuis wonen te stimuleren is het budget voor ‘slimme dorpen’. Veel mensen blijven het liefst in het eigen dorp wonen. Door samen te werken met de Kempendorpen, de opstellers van het pact van Venhorst en de verenigingen van kleine kernen slaagde Lambert van Nistelrooij er onlangs in om in Brussel een extra budget vrij te maken. De komende jaren is een budget van 2,4 miljard euro beschikbaar voor goede ideeën om dorpen op een slimme manier leefbaar en bereikbaar te houden.

Twee voorbeelden die slimme koppen in Nederland uitdagen om met goede ideeën te komen. De kans om te laten zien dat samenwerking tussen generaties loont, voor ons allemaal. Doet u ook mee?


Op maandag 18 februari sprak Tom Berendsen op de themabijeenkomst Mobiliteit Innoveert Door! De bijeenkomst werd georganiseerd door CDA Borsele en CDA Zeeland en stond in het teken van alle innovaties op het gebied van mobiliteit.

Met een programma dat begon bij lokale initiatieven en eindigde in Brussel, werden alle aspecten van mobiliteit bekeken. Zo kwam de buurtbus aan bod, het e-mobilitypark en het mooie initiatief JustGo4All. Bereikbaarheid – waaronder mobiliteit – is een van de speerpunten van Tom’s campagne. Maar ook bereikbaarheid in de bredere zin van het woord. Nieuwsgierig? Bekijk hier een deel van de vlog van CDA Zeeland over deze avond. 


Burenbabbel

Samenwerking over de landsgrenzen heen aangezien sommige zaken niet binnen Nederland opgelost kunnen worden. Daar gaat de Europese samenwerking om. Voor grensregio’s zoals Brabant is dit nog urgenter. Op 15 maart werd gesproken over grensoverschrijdende kansen en problemen op de ‘burenbabbel’ in Eindhoven georganiseerd door Esther de Lange en Belgisch Europarlementariër Ivo Belet. Tom Berendsen sprak samen met statenlid Kees de Heer in een panel onder leiding van Linda Hofman Jobse over de grote mobiliteitsuitdagingen in de regio, en wat de provincie en de Europese Unie hierin kan betekenen. Tom Berendsen: “Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de uitdagingen in regio om een directe lijn te kunnen zijn tussen de regio en de Europese Unie. De EU kan ondersteuning bieden op het gebied van mobiliteit, bijvoorbeeld door middel van fondsen. Ik wil graag jullie directe lijn met Brussel zijn.”


Plek 3 op lijst CDA

Op 9 februari vond het CDA-congres plaats in de Kromhouthal te Amsterdam. Het was een inspirerende dag, vol met goede ideeën en zienswijzen voor de toekomst. Ruth Peetoom nam afscheid als partijvoorzitter en Rutger Ploum werd gekozen als nieuwe voorzitter. Ook stond het congres in het teken van de aanstaande Europese verkiezingen. De Europese topkandidaat Manfred Weber was aanwezig en het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst werden officieel vastgesteld. Tom Berendsen, Brabantse kandidaat voor het CDA: “Een prachtig CDA-congres vandaag waarbij ik definitief de 3e plaats op onze Europese lijst heb gekregen. De campagne kan nu echt starten en op 23 mei hoop ik op uw stem!”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.