Willem
09 november 2017

Aangenomen moties Provinciale Statenvergadering

Op maandag 6 november was de Provinciale Statenvergadering met op de agenda onder meer de Begroting 2018. De Begroting 2018 maakt duidelijk dat de begrotingspositie van de provincie gezond is. Het CDA is van mening dat een gezonde begroting de basis is voor het goed functioneren van de provincie. Hieronder vindt u de aangenomen moties die het CDA (mede) heeft ingediend:

Er is een motie ingediend over regionale samenwerking voor woningen waar behoefte aan is. Deze is samen met Groenlinks, D66, VVD en de PvdA ingediend. Deze motie draagt het college van Gedeputeerde Staten op om een onderzoek te laten uitvoeren naar de aansluiting tussen woontype en vraag en om de uitkomsten van dit rapport mee te nemen bij de kadernota. 

Samen met de SGP, ChristenUnie en 50PLUS heeft het CDA een motie ingediend over Food Valley. Deze motie roept het college van Gedeputeerde Staten op om concrete bedragen te reserveren voor programmatische ondersteuning van FoodValley en de Staten hierover te informeren. 

Er is een motie ingediend over Veilig Verkeer Utrecht samen met PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, VVD, SGP en 50Plus. In deze motie wordt het college van Gedeputeerde Staten verzocht om op zeer korte termijn te komen met een 'versnellingsagenda verkeersveiligheid' inclusief budget, zodat voorgenomen beleid versneld uitgevoerd kan worden. Concrete verkeersonveilige situaties, zoals de N226 bij Woudenberg, moeten worden aangepakt om daarmee een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de veiligheid op Utrechtse wegen. 

De motie geen medicijnresten in het water door een extra trap zuivering is door alle partijen ingediend. Deze motie roept het college op om samen met de Waterschappen een goede analyse te maken en te komen met een plan van aanpak om medicijnresten in het (riool)water tegen te gaan. 

Benieuwd naar de inbreng van fractievoorzitter Chris Westerlaken? Klik dan hier. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.