Willem
19 december 2022

Beëindigen vriendschapsband met Guangdong

Het CDA heeft het statenvoorstel voor wat betreft de beëindiging van de vriendschapsband met de Chinese provincie Guangdong gesteund. 

De band is in 1995 - destijds op verzoek van het Rijk - aangegaan. Er bestonden destijds tientallen verschillende economische relaties tussen provincies en steden met Chinese provincies, steden en districten. Dit was een uitwerking van de westerse toenaderingspolitiek richting China. Men had de hoop dat het land naar westerse maatstaven zou hervormen. 

Anno nu weten we helaas beter. Vanwege de mensenrechtenschendingen in China, spionage via bedrijven of onderwijsinstellingen, het ongelijke speelveld tussen Chinese staatsbedrijven en Nederlandse bedrijven en recent de Coronacrisis en de situatie rondom de Oeigoeren, is het CDA  kritisch geweest op de vriendschapsband en ontstond de wens om die te beëindigen.

Het is daarbij wel van belang om in nauw contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken de beëindiging vorm te geven. Onder meer om invloed uit te blijven oefenen op de misstanden die China kent. 

Het voorstel betrof ook om helemaal geen banden meer aan te gaan met andere provincies of regio's in het buitenland. Via een amendement heeft het CDA die optie wel opengelaten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.