Willem
03 juni 2019

Bernard de Jong gekozen als Hoogheemraad HDSR

Ruim twee maanden na de verkiezingen voor de waterschappen is in het Algemeen Bestuur van HDSR het nieuwe coalitie-akkoord “Verder bouwen aan toekomstbestendig Waterbeheer” gepresenteerd door de coalitiepartijen Water Natuurlijk(WN), CDA, PvdA en de geborgde fractie Landbouw, Natuur en Economie(LNE). Tevens zijn die avond ook de vier hoogheemraden unaniem gekozen voor een nieuwe periode van 4 jaren, waaronder onze CDA Hoogheemraad Bernard de Jong.

De komende periode staat in het teken van grote maatschappelijke opgaven naast de goede uitvoering van de kerntaken: Veilige Dijken, Schoon Water, Droge Voeten. De klimaatontwikkeling is al goed voelbaar in de taakuitoefening van het waterschap. Lange perioden van droogte en extreme lokale hoosbuien die veel wateroverlast geven. Dat vraagt om een energieneutraal waterschap in 2030, een waterschap dat bijdraagt aan het remmen van de bodemdaling in de veenweidegebieden en beleid ontwikkelt voor het verwijderen van medicijnresten en microplastics in het afvalwater.

Dit alles vraagt veel geld. We houden het waterschap als goede rentmeesters kostendekkend en de lastenontwikkeling blijft gelijkmatig en binnen grenzen. De coalitiepartijen hebben afgesproken dat de stijging van de lastenontwikkeling niet meer mag bedragen dat 4% per jaar de komende 4 jaren. Dat vraagt goed budgetbeheer en heldere keuzes.

Water is niet alleen een bedreiging. Veel inwoners van ons gebied genieten van het water door er op te varen, in te vissen, langs te wandelen of fietsen en op aangewezen plekken in te zwemmen. Daardoor worden inwoners zich bewust van het belang van het water en het waterbeheer. Dit waterbewustzijn wil het waterschap de komende periode op een hoger plan brengen, door in 2022 aandacht te besteden aan het feit dat het 900 jaar geleden is dat rondom Utrecht het georganiseerde waterbeheer is gestart.

Veel maatschappelijke opgaven vragen de samenwerking met burgers, grondeigenaren, gemeenten en de provincie. We verheugen ons op de samenwerking met de nieuwe gedeputeerde voor o.a. Bodem en Water, onze eigen CDA-vrouw Hanke Bruins Slot.

CDA fractie
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Lees hier het coalitieakkoord.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.