12 april 2021

CDA: meer aandacht voor de mens in Waterbeheerprogramma

In een speciale commissievergadering is de koers voor een nieuw Waterbeheerprogramma 2022-2027 (WBP) voor HDSR besproken. Het WBP is het hoogste richtinggevende document voor het beleid van HDSR. Het CDA heeft aangegeven veel waardering te hebben voor de aanpak, gebaseerd op de 10 strategische thema’s, waarvoor eerder gekozen is door het Algemeen Bestuur, maar aandacht voor de “mens” te missen. In het vorige WBP was meer aandacht voor de mens in een apart hoofdstuk “Genieten van Water”. Juist nu er integraler gewerkt gaat worden vanwege de Omgevingswet is het belangrijk de mens als onderdeel van het ecosysteem meer centraal te stellen. Wij denken hierbij aan het belang van water in een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, met kansen voor recreatie en omgaan met hittestress. Ook voor de samenwerking met andere overheden is het meer uitgaan van de mens een pré. Dit doet volgens het CDA niets af aan het belang van duurzaamheid en ecosysteem, waar wel uitgebreid aandacht aan wordt besteed in de koers voor het WBP. Door de verantwoordelijke Hoogheemraad is toegezegd te bezien of in een verdere uitwerking de mens meer aandacht kan krijgen.

Lees hier de inbreng van het CDA in de commissie van 24 maart.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.