PROVINCIE UTRECHT
20 december 2022

CDA-motie fietstunnel N201 aangenomen

In de Provinciale Statenvergadering van 14 december is het Statenvoorstel Programma Toekomst N201, studiefase 3 vastgesteld. Na zoveel jaren van onderzoek en afwegen, van ongelukken en klachten, van plannen maken en afstemmen, is uiteindelijk een concreet statenvoorstel tot stand gekomen voor een toekomstbestendige N201. Het CDA kan zich vinden in deze oplossing. Eén van de verbeteringen is het strekken van de bocht bij Mijdrecht, om zo de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Wel is het CDA van mening dat de kwetsbare weggebruikers meer aandacht in dit voorstel verdienen. De doorstroming mag niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid. De dagelijkse stromen fietsers naar de scholen (waaronder een grote middelbare school met regiofunctie), naar de voorzieningen in Mijdrecht en met name in de zomer recreanten, vragen om de toevoeging van een fietstunnel in het plan. Er zijn ook dit jaar nog ernstige ongelukken gebeurd op de oversteekplaatsen waarbij ook fietsers betrokken waren. Een fietstunnel zorgt voor een veilige oversteekplaats en zal de doorstroming op het nieuwe kruispunt Veenweg ontlasten. Ook heeft het CDA aandacht voor de bewoners ten noorden van de N201: zij worden in het plan 'afgesloten' van het dorp. Voor hen maakt een goed ingerichte parallelweg en een fietstunnel het verschil.

Daarom is het CDA initiatiefnemer van de motie Fietstunnel N201 dat het college opdraagt om te onderzoeken waar op het traject (nabij de Veenweg of het Waverveense Pad) een fietstunnel het meest kansrijk en effectief is en deze fietstunnel te implementeren in het plan. Het CDA heeft samen met GroenLinks de motie opgesteld en D66, ChristenUnie, VVD, SGP en 50Plus hebben de motie mede-ingediend. Een breed gedragen opdracht aan het college. De motie is vervolgens unaniem door Provinciale Staten aangenomen.

CDA-Statenlid Gerdien Bikker: “Fietsers zijn de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Wij willen inwoners graag stimuleren om de fiets te pakken, maar hiervoor moet de infrastructuur wel in orde, en bovenal veilig zijn. We vinden het van groot belang dat onze (schoolgaande) fietsers dagelijks op een goede manier van A naar B kunnen komen. Deze fietstunnel is daarvoor een mooie stap.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.