09 november 2022

CDA-moties over OV in buitengebied en Donderbergrotonde aangenomen

Op woensdag 9 november was de Provinciale Statenvergadering met op de agenda onder meer het Statenvoorstel Programmabegroting 2023. Het CDA heeft hierbij twee moties ingediend die allebei door Provinciale Staten zijn aangenomen.

Motie OV landelijk gebied

Het CDA vraagt al jaren om goede OV-verbindingen in het landelijk gebied. OV-lijnen die betrouwbaar zijn en altijd rijden. Goed OV draagt immers bij aan de bereikbaarheid van onderwijs, leefbaarheid en werkgelegenheid. Er vallen echter regelmatig ritten uit, met name in het streekvervoer. Veel werkenden, scholieren en studenten zijn aangewezen op het busvervoer en in het landelijk gebied is er geen alternatieve OV-lijn wanneer die ene bus per uur voor de zoveelste keer uitvalt. Daarom heeft het CDA het initiatief genomen om – samen met ChristenUnie, 50Plus en SGP – een motie in te dienen die vraagt om een indringend gesprek met de vervoerders over nakoming van de afspraken in het streekvervoer en te onderzoeken welke (financiële) mogelijkheden er zijn om busvervoerders aan te zetten tot nakomen van de afspraken. Deze motie is door de Provinciale Staten aangenomen. Lees de motie hier.

Motie Donderbergrotonde

De situatie op het kruispunt N226-N225, beter bekend als de Donderbergrotonde, in Leersum is op dit moment onaanvaardbaar wat betreft doorstroming en verkeersveiligheid. Veel scholieren fietsen vanuit Leersum over deze rotonde naar de middelbare school in Doorn. Er moet een structurele oplossing komen om deze rotonde veiliger te maken. Daarom heeft het CDA – samen met SGP, D66, BVNL, 50Plus, Groenlinks en VVD – een motie ingediend die Gedeputeerde Staten oproept om in samenwerking met bewoners en gemeente te bekijken welke maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid op de korte en lange termijn te verbeteren. Deze motie is met algemene stemmen door de Provinciale Staten aangenomen. We zijn hier heel blij mee. Het geeft aan dat heel veel mensen het belang zien van het aanpakken van de verkeersveiligheid op deze rotonde. Lees de motie hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.