24 februari 2021

CDA opnieuw op de bres voor glasvezel

Geachte college,

In december 2015 werd het initiatiefvoorstel van het CDA Provincie Utrecht voor glasvezel in het Buitengebied aangenomen. Op 28 september 2016 ondertekende de Provincie met alle Utrechtse gemeenten de intentieverklaring ‘Snel internet in het buitengebied van de provincie Utrecht’. De ambitie was om in 2019 het gehele Utrechtse buitengebied te hebben aangesloten. De daarop volgende jaren werd er in vele delen van de Provincie met hulp van vele buurtambassadeurs en de gebiedcoöperaties daadwerkelijk glasvezel aangelegd.

Echter, in Utrecht-West loopt de uitrol van glasvezel al enige tijd vertraging op. Hier hebben wij al eerder vragen over gesteld. Afgelopen week bereikte ons helaas het nieuws dat DELTA Fiber, ondanks gesloten contracten, heeft besloten om de handdoek in de ring te gooien. Onze inwoners van het buitengebied van onder andere Baambrugge, Vinkeveen, Nigtevecht en Breukelen blijven hierdoor verstoken van snel internet. Juist nu we worden geconfronteerd met het belang van snel internet nu veel mensen noodgedwongen thuiswerken, thuisonderwijs krijgen, zorg op afstand krijgen of bijvoorbeeld thuis kerkdiensten volgen.

De reden dat DELTA Fiber het contract eenzijdig heeft opgezegd is het niet krijgen van toestemming voor het graven in particuliere grond, het niet toestaan van graven in dijken en de aanwezige bodemvervuiling.

Voor het CDA zijn deze gebeurtenissen reden voor het stellen van de volgende vragen:

  1. Is het college het eens met het CDA dat snel internet anno 2021 een nutsvoorziening is? Zo nee, waarom niet?
  2. Mag DELTA Fiber zomaar het contract eenzijdig opzeggen?
  3. Zijn er kosten door de Provincie gemaakt die nu door het eenzijdig opzeggen van het contract door DELTA Fiber moeten worden teruggevorderd?
  4. In delen van het gebied zijn al glasvezelkabels aangelegd maar nog niet aangesloten. Wat gebeurt er met deze kabels?
  5. Is de Provincie bekend met de manier waarop de Waterschappen volgens DELTA Fiber de uitrol van glasvezel hebben tegengewerkt? Zo ja, kan de Provincie in overleg treden met de Waterschappen om op zoek te gaan naar een oplossing?
  6. DELTA Fiber geeft als één van de redenen aan dat het glasvezel moet worden aangesloten via Ouderkerk aan de Amstel. Volgens de informatie die bij ons bekend is loopt er een hoofdglasvezelkabel achter de Demmerik in Vinkeveen richting Amsterdam, zie afbeelding. Kan deze glasvezelkabel niet worden gebruikt?
  7. Welke verdere opties zijn er nog om toch glasvezel in het buitengebied van Utrecht-West te krijgen?

Hoogachtend,

Derk Boswijk

CDA Provincie Utrecht

Figuur 1 Tracé van hoofd glasvezelkabel richting Amsterdam

Willem

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.