13 april 2022

CDA stelt vragen over de wolf in Utrecht

De wolf is alweer enige tijd neergestreken in Nederland. Waar hij zich leek te vestigen op de Veluwe, zijn er meerdere berichten dat de wolf nu ook in de provincie Utrecht is gesignaleerd. De wolf is zelfs meermaals gezien binnen de bebouwde kom van Amersfoort. Dit kan onrust en een gevoel van onveiligheid geven. Daarom is juiste informatie over hoe om te gaan met de wolf belangrijk. Reden voor CDA-Statenlid Tineke Koelewijn om in de Commissie Ruimte, Groen en Water hierover vragen te stellen aan de Gedeputeerde.

Geachte Gedeputeerde, 

  1. Heeft u het nieuws bereikt over de aanwezigheid van één of meerdere wolven in de provincie Utrecht, waarbij meermaals in de bebouwde kom van Amersfoort? 
  2. Op welke wijze anticipeert de provincie Utrecht op deze aanwezigheid in de directe omgeving van mensen? Wat als er mensen of huisdieren worden aangevallen (inclusief risico of Rabiës)? Is er een meldpunt? Waar kan men terecht met vragen?
  3. Is de provincie Utrecht van plan om in te zetten op wolf-vrije gebieden en betere bescherming van niet alleen mensen, maar ook schapen en ander vee tegen de wolf? 

Daarop kwam het antwoord dat er een calamiteitenregeling komt voor schade toegebracht door zwervende wolven en de mogelijkheid om afrastering te krijgen om het gebied te omheinen. Verder werd er verwezen naar het gezamenlijke wolvenplan opgesteld door de provincies om op een eenduidige manier om te gaan met dit beschermde dier en eventuele schadegevallen. Wolfvrije gebieden kunnen echter niet worden aangewezen vanwege Europese wetgeving waarin is bepaald dat de wolf een beschermd dier is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.