17 juli 2020

De provincie en de centen

Onze provincie heeft al een paar jaar last van een gebrekkig financieel beheer. In de afgelopen jaren speelde de affaire rond de Uithoflijn en het maar niet kunnen opleveren van de jaarrekening 2018 .  Het zag er allemaal niet fraai uit. Feitelijk is het onbestaanbaar naar je burgers toe dat er een niet deugdelijk financieel beheer wordt gevoerd. Het is tenslotte allemaal belastinggeld. Waar we ook veel moeite mee hadden was de potjescultuur in het provinciehuis. Het zittende college heeft de manco's in het beheer en het beleid voortvarend aangepakt. Zelfs de oppositie partijen in de Staten roemen de daadkracht en transparantie van dit college. Onze Hanke is daar een mooi voorbeeld van.

Pal voor het zomerreces van dit jaar zijn we gelukkig in staat gesteld twee jaarrekeningen goed te keuren beiden voorzien van een goedkeurende controleverklaring door de accountant. De achterstand is ingelopen en gelukkig vallen de resultaten in geld niet tegen.

Er is nog veel te doen, maar daar gaan we als fractie de komende twee en halfjaar flink mee aan de slag.

Namens de CDA fractie, Willem Wijntjes

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.