03 juni 2020

Diverse kwesties rond de verbouwing van de SUNIJ-lijn

Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht

Onderwerp: 

Art.47

Diverse kwesties rond de verbouwing van de SUNIJ-lijn

Geacht college, Wie een dezer dagen Nieuwegein of IJsselstein bezoekt zal zich verbazen over de snelheid en het tempo waarin de werkzaamheden voor het vernieuwen van de tramlijn (SUNIJ) plaatsvinden. Een hele goede ontwikkeling voor de regio Utrecht e.o.

In het kader van deze ontwikkeling hebben wij een tweetal vragen die aandacht behoeven.

Verbetering veiligheid van het traject.

  1. Schade als gevolg van de toch wel lange duur van de verbouwing van de tramlijn.

ad.a

Recent voor het sluiten van de tramlijn(SUNIJ) heeft zich nog een zwaar (dodelijk )ongeval voorgedaan in de nabijheid van de tramhalte Zuilenstein. De tramlijn wordt hier gekruist door de Symphonylaan, een drukke doorgaande route in de richting van in de nabijheid gelegen onderwijsinstellingen en het bedrijventerrein Plettenburg. De overweg is beveiligd met stoplichten maar niet met slagbomen. De vraag is of de getroffen veiligheidsmaatregelen nu maar ook in de nabije toekomst voldoende zijn.

De vraag is nu of, zoals ook elders in de gemeente Nieuwegein, gegeven het feit dat de hele lijn wordt vernieuwd bijvoorbeeld een AHOB niet een veel beter middel is om deze overweg te beveiligen?

Ad. b

Ondanks de snelheid waarin de werkzaamheden plaatsvinden duurt het hele project rond de drie maanden en dat betekent ook dat er overlast en schade ontstaat voor omwonenden en bedrijven die liggen in de buurt van de te vernieuwen tramlijn.

Met name in de nabijheid van de sloop van de “oude”Kom en het nieuw te bouwen tramstation lijkt de schade voor de bedrijvigheid groot.

De vraag is of er rekening mee is gehouden dat deze schade kan ontstaan en uiteraard is het dan ook de vraag of het instrument van de nadeelcompensatie door de provincie wordt gehanteerd om de ondernemers die schade ondervinden te compenseren?

Fractie van het CDA

Willem Wijntjes                                                         Derk Boswijk

Willem

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.