Kopie van Kopie van Kopie van Willem
18 mei 2022

Doe jij mee?

CDA Provincie Utrecht zoekt kandidaten voor Provinciale Staten en Waterschappen 2023-2027

Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten (PS) en Waterschappen (WS). Ook in de provincie Utrecht. Met een echt CDA-verhaal van ‘minder ik en meer wij’ én met herkenbare CDA’ers willen we van betekenis zijn voor de mensen in de provincie Utrecht. Daarom onderstaande oproep.

“Wil jij je als volksvertegenwoordiger inzetten voor de mensen in de provincie Utrecht? Solliciteer dan voor de CDA-kandidatenlijst voor de Provinciale Staten van Utrecht en de Waterschappen in Utrecht. Energie, landbouw, wonen, natuur, mobiliteit, waterbeheer, etc. Het zijn allemaal vraagstukken die het leven van mensen elke dag raken. Daar verschil in kunnen maken draagt bij aan een sterke en mooie provincie. Neem jij je verantwoordelijkheid in de Staten of in het Waterschap of ben je nieuwsgierig? Lees dan snel verder!”

CDA Provincie Utrecht zoekt dus….

kandidaten voor de Provinciale Staten en Waterschappen Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR), waterschap Rivierenland, waterschap Vallei & Veluwe en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Kandidaten die tijd en energie willen steken in het vertegenwoordigen van de inwoners van onze provincie.


Algemene competenties en functie-eisen 

Voor beide functies is van toepassing dat:

 • het CDA-gedachtegoed van rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en publieke gerechtigheid en programma centraal staat bij de invulling van de vertegenwoordigende en controlerende taak;
 • we werken vanuit onze ‘Zij-aan-Zij' samenlevingsvisie en vertaling hiervan in de Agenda Van Zwol: ‘Recht doen, Gezond leven en Verschil verbinden’ en je concrete ideeën hebt hoe we deze visie en agenda kunnen doorvertalen naar herkenbare CDA politiek in Staten en Waterschappen;
 • actief met de samenleving contact wordt onderhouden;
 • deskundigheden aanwezig zijn voor relevante beleidsterreinen, zoals economie, volkshuisvesting, landbouw, water, natuur, mobiliteit;
 • samenwerken een competentie is;
 • communicatievaardigheden adequaat zijn;
 • de beschikbaarheid een periode van 4 jaar betreft;
 • er bereidheid is aan de campagne mee te werken; en
 • de kandidaat lid is van het CDA en van onbesproken gedrag (VOG).

Specifieke functie-eisen 

 • een Statenlid moet 15 tot 20 uur per week beschikbaar zijn;
 • een lid van het bestuur van het Waterschap moet 10 uur per week beschikbaar zijn;
 • bereid zijn scholing te volgen.

Aanmelding 

Geïnteresseerden voor één van deze functies dienen per email te solliciteren door het inzenden van een motivatiebrief en een CV naar de secretaris van CDA Provincie Utrecht (Rick Tigelaar via [email protected]).

De vertrouwenscommissies (één voor de Provinciale Staten Utrecht en één voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) zullen je sollicitatie beoordelen en je uitnodigen voor een gesprek. Deze gesprekken zullen naar verwachting plaatsvinden in juni 2022. Op basis van de gesprekken en selectie zullen de vertrouwenscommissies een voorstel doen voor de kandidatenlijsten. Vervolgens zal het Dagelijks Bestuur van de provincie Utrecht een voordracht doen aan de Algemene Ledenvergadering (najaar 2022). Motivatie- en CV-formulieren zijn te downloaden onderaan dit bericht.

Ieder geïnteresseerde moet zijn sollicitatiebrief en CV voor 18 mei 2022 (12.00 uur) insturen.

Andere waterschappen dan Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Voor de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, Rivierenlanden en Vallei & Veluwe zijn de provinciale afdelingen van respectievelijk Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland het aanspreekpunt. Sollicitaties kunnen dan ook kenbaar worden gemaakt bij deze afdelingen. Het provinciale Dagelijkse Bestuur van Utrecht is wel betrokken bij de samenstelling van deze drie kandidatenlijsten. Het provinciale DB stelt het op prijs als je ons jouw interesse ook kenbaar maakt. Dat kan bij de secretaris van CDA Provincie Utrecht Rick Tigelaar via [email protected].

Gesprek voor je solliciteert?                                                                                                             

Voor eventueel nadere informatie of afstemming voor je sollicitatie kun je bij interesse in de Provinciale Staten van Utrecht contact opnemen met Harry Blume, vice-voorzitter CDA Provincie Utrecht ([email protected]). En voor de vier waterschappen met Hans Slooijer, DB-lid CDA provincie Utrecht ([email protected]).

Relevante links

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.