12 december 2016

Duurzaamheidsprincipes bij HDSR

Duurzaamheid is een geïntegreerd onderdeel van het werk van waterschappen in deze tijd. Zo ook bij de HDSR. Het CDA-verkiezingsprogramma van 2014 bevatte een aantal aansporingen om een tandje bij de zetten als het om duurzaamheid gaat. Dat heeft een directe vertaling gekregen in het coalitieakkoord van HDSR.

In het najaar van 2016 is een aantal bestuursvoorstellen aan de orde geweest in het Algemeen Bestuur.  De duurzaamheidagenda wordt voorbereid, waarin de belangrijkste duurzaamheidsprinicpes worden vastgelegd om als HDSR ook de afspraken in de landelijke “Green Deals” na te komen.  Duurzaam GWW is uitgangspunt bij alle investeringsprojecten van HDSR. Bij recente besluitvorming over de bouw en verbouw van waterschapskantoren is duurzaamheid een belangrijke randvoorwaarde, bijvoorbeeld bij de renovatie van het gebouw in Houten. Noodzakelijk om flex-werken mogelijk te maken, ICT te verbeteren, de (ICT)beveiliging op orde te brengen en een up–to-date calamiteiten-centrum in te richten, wordt het pand een vier sterren duurzaamheidskantoor, met op het dak zonnecellen, waardoor een deel van de energie zelf wordt opgewerkt.  Ook de nieuwbouw van de Rioolzuiveringsinstallatie in Utrecht kent een nieuwbouw van het zogenaamde “poortgebouw”. Het gebouw is energie-neutraal en omdat het nieuwbouw betreft heeft het Algemeen Bestuur er ook voor gekozen om het gebouw “fossielvrij” te maken. Dus geen gasinfrastructuur meer.

Bernard de Jong, CDA-hoogheemraad HDSR

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.