11 juni 2020

Een jaar vol veranderingen

Woensdag 20 maart 2019 is de start geweest van een gedenkwaardige periode in de Utrechtse provinciale politiek. Bij de Statenverkiezingen kwamen sinds lang weer meer kiezers naar de stembus. Gevolg was dat het CDA meer stemmen haalde maar minder zetels kreeg. De Staten werden uitgebreid met twee nieuwkomers: Forum voor Democratie (FvD) met zes zetels en Denk met 1 zetel. De uitslag van de verkiezingen was niet eenvoudig te duiden, welk college er zou komen was niet direct helder. De grote winnaar (FvD) zorgde al snel voor een wending die de partijen op de rechterflank de wens op een rechts provinciebestuur ontnamen. FvD verklaarde niet deel te willen nemen aan de onderhandelingen omdat ze over te weinig ervaring beschikte. Waarschijnlijk bedoelden ze dat ze alleen meededen aan de Statenverkiezingen om FvD aan zetels in de Eerste Kamer te helpen en geen idee hadden waar ze terechtgekomen waren of waar het allemaal om ging. De onderhandelingen gingen vervolgens, zoals de VVD zei, “over links”.

Vanaf het begin van de onderhandelingen hebben, “de linkse partijen”, GroenLinks, D66, PvdA en CU aangegeven dat wat hen betreft het CDA onderdeel uit moest maken van de nieuwe coalitie. Voor ons was dat niet direct een uitgemaakt zaak. Aan deelname door het CDA verbonden we een aantal harde voorwaarden. Deze kwamen uit ons verkiezingsprogramma en waren kort samengevat: leefbaarheid kleine kernen (flexibiliseren rode contour/OV/wegen), haalbaar en betaalbaar beleid m.b.t. klimaat en energietransitie, meer aandacht voor het MKB/familiebedrijven en geen wijziging in de uitvoering van het landbouwbeleid. Naast de harde punten had het CDA nog voorgesteld om het financiële beleid van de provincie ingrijpend te wijzigen waarbij de haalbaarheid en betaalbaarheid van de coalitiewensen leidend was. Eind mei was er een akkoord waar we tevreden mee waren en op 5 juni is het nieuwe college geïnstalleerd met allemaal nieuwe gedeputeerden. Na een decennialange aanwezigheid in het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht maakt de VVD deze statenperiode deel uit van de oppositie. 

Vol goede moed, energie en dadendrang begon het nieuwe college aan het besturen van de provincie Utrecht. Niet lang na de start werd ze al geconfronteerd met wat door de minister president de ergste crisis uit zijn carrière werd genoemd: het stikstof dossier. Wat hij, en wij, toen nog niet wist was dat een half jaar later de hele wereld volkomen op zijn kop zou worden gezet door de Corona crisis. Hierbij verbleekte alle tegenslagen en crises die wij daarvoor hebben meegemaakt. Voor het nieuwe provinciebestuur een extra uitdaging waar niet op gerekend was. We kunnen rustig stellen dat vanaf 2020 iedereen de wereldgeschiedenis in zal delen in voor en na Corona.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.