ESTHER DE LANGE
25 mei 2021

Esther de Lange: groen licht voor de groene kaart

Met Pinksteren achter de rug komt de zomer weer in zicht. En daarmee ook de hoop op een gewone, ouderwetse zomervakantie - met familie op de camping, in een huisje, of aan een warm strand. Natuurlijk staat de veiligheid van ons allemaal voorop en precies daarom werken we in Brussel hard aan een manier om te helpen dit mogelijk te maken: de zogenaamde groene kaart of “coronacertificaat”.

Deze groene kaart moet reizigers de mogelijkheid geven om zowel digitaal als op papier aan te tonen dat ze gevaccineerd zijn, recent van het coronavirus zijn hersteld, of kortgeleden negatief zijn getest. Hiermee hopen we misverstanden en onnodige vertragingen aan de grens of op de luchthavens te voorkomen - een simpele barcode of QR-code zou een hoop formulieren kunnen vervangen en ervoor kunnen zorgen dat Nederlandse vaccinatiecertificaten overal in Europa als zodanig herkend en erkend kunnen worden. Elke bevoegde ambtenaar, zoals een douanebeambte, kan dit bewijs dan scannen en de echtheid ervan controleren. De databases zijn nationaal en uw gegevens blijven in Nederland, maar Europa zorgt dat de databases en de apparatuur snel met elkaar kunnen communiceren.

Na een paar weken van pittige onderhandelingen zijn de lidstaten en het Europees Parlement het afgelopen week met elkaar eens geworden over de precieze details. De technische randvoorwaarden waren al eerder overeengekomen waardoor de techneuten bij de verschillende ministeries dit systeem al in de grondverf hebben kunnen zetten. De eerste proeven, waar onder andere Nederland aan deel heeft genomen, laten zien dat de infrastructuur werkt en de privacy van reizigers gewaarborgd is. Daarom heb ik er goede hoop in dat dit systeem al voor het begin van de zomervakantie operationeel kan zijn.

Natuurlijk blijven we waakzaam. Het virus wordt misschien teruggedrongen maar is nog lang niet verslagen. En ook in andere delen van de wereld blijft de strijd tegen Covid-19 een prioriteit. Daarom zullen we als Nederland en Europa financieel blijven bijdragen aan Covax, het initiatief dat de verspreiding van vaccins in derdewereldlanden faciliteert, en vaccins blijven exporteren en doneren naar die delen van de wereld waar geen vaccinfabrieken staan. In aanvulling hierop committeert Europa zich ook aan serieuze investeringen in de productie van vaccins in de derde wereld. Met het delen van kennis en kunde en het opleiden van personeel kan ook Afrika over enkele jaren in grote mate zelfvoorzienend zijn. En ook dat hoort bij een sterk Europa dat beschermt wat van waarde is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.