ESTHER DE LANGE
27 september 2021

Esther de Lange: spannende tijden

Het zijn spannende tijden. Voor Nederland, voor de partij, en voor de CDA-delegatie in het Europees Parlement. Wanneer ik dit blog schrijf wachten we nog in spanning af wat de volgende stappen in de formatie zullen zijn en waar we hopelijk binnenkort zullen landen. Voor de partij zijn het spannende maanden, met duidelijke aanbevelingen in het verslag van Richard van Zwol, in december een nieuw partijbestuur en in maart volgend jaar de gemeenteraadsverkiezingen. En in het Europees Parlement stijgt de spanning ook, nu de nieuwe Europese klimaatplannen vorm hebben gekregen en we als CDA-delegatie samen aan de slag gaan deze plannen dichter bij onze christendemocratische waarden te brengen.

Daar is nog wat werk aan de winkel. Zoals verwacht staat klimaatcommissaris Timmermans op veel punten een centralistische, top-down aanpak voor, waarbij er maar weinig ruimte is voor lokaal en regionaal maatwerk, weinig oog is voor de sociale impact van de plannen op de meest kwetsbaren en met weinig oog voor de miljoenen woningbezitters die staan te trappelen om hun huis te vergroenen - en hun energierekening omlaag te brengen. Wat ons betreft een gemiste kans, want juist op het klimaatgebied werkt niets zo goed als de creativiteit van lokale bestuurders, ondernemers en gewone gezinnen te prikkelen en voor het grotere goed aan te wenden. Dat grotere goed is natuurlijk onze gedeelde toekomst, want als christendemocraten weten we een ding zeker: we hebben deze aarde niet van onze ouders cadeau gekregen, maar geven deze slechts door aan onze kinderen.

Juist vanwege die toekomstige generatie ga ik me extra actief inzetten om deze klimaatplannen te verbeteren. Een onderdeel van deze plannen is namelijk het Sociaal Klimaatfonds, een fonds dat mensen moet helpen bij het financieren van duurzame keuzes. Dat klinkt sympathiek, maar in de gepresenteerde plannen ontbreekt het wat mij betreft zowel aan de ambitie als aan de gedurfde keuzes. Juist als we zeker willen zijn dat dit geld de meeste toegevoegde waarde heeft moeten we nu durven doorpakken. Daarom ben ik vereerd namens onze EVP-fractie woordvoerder te mogen zijn op dit dossier, en namens het Europees parlement penvoerder te zijn op deze wetgeving. De komende maanden mag ik met andere fracties, de Raad van Ministers en de Eurocommissaris gaan stoeien om deze wetgeving een stuk beter te maken. Een uitdagende klus - en een garantie voor spannende tijden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.