Kopie van Save the date
24 mei 2022

Even voorstellen: de programmacommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2023-2027

De programmacommissie voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bestaat uit de volgende leden:

 • Paul Bakker, voorzitter
 • Karin Sommer-de Vries, lid
 • Ko Droogers, lid
Kopie van Save the date

Voorzitter Jacco van der Tak, namens het Dagelijks Bestuur van de provincie Utrecht: "Water moet een sturend element zijn voor de inrichting van onze provincie. De programmacommissie onder leiding van Paul Bakker, en in overleg met stakeholders, wens ik veel succes met de uitwerking van ons programma voor de komende jaren."

De opdracht

In opdracht van het provinciaal bestuur Utrecht schrijft de commissie het verkiezingsprogramma voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met het oog op de waterschapsverkiezingen 2023. De opdracht luidt als volgt:

Schrijf een programma:

 • met een herkenbare en uitnodigende boodschap
 • dat gebaseerd is op de uitgangpunten van het CDA
 • met een visie op de samenleving en op het stroomgebied van het waterschap
 • met concreet uitgewerkte punten.

De commissie wordt gevraagd om een programma te schrijven gebaseerd op een algemeen deel dat geldt voor alle  waterschappen. Naast dit algemene deel dient het programma een voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een specifieke aanvulling te krijgen dat is afgestemd met de andere drie inliggende waterschappen in de provincie Utrecht. Dat zijn: Amstel, Gooi en Vecht; Vallei & Veluwe en Rivierenland.

Functie verkiezingsprogramma

Het verkiezingsprogramma heeft meerdere functies:

 • een vierjaarlijkse beschrijving van de visie op de samenleving met concrete opdrachten;
 • een belofte aan de leden van het CDA en de CDA-stemmer;
 • leidraad voor de inzet bij de coalitievorming.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat

 • het verkiezingsprogramma geen campagnemateriaal is;
 • het verkiezingsprogramma een momentopname is en dat gedurende de termijn van vier jaar wijzigingen in de politieke, provinciale, financiële, maatschappelijke situatie kunnen leiden tot aanpassing van standpunten.

Relaties met andere programma’s

De commissie maakt gebruik van het conceptprogramma dat door het CDA Landelijk wordt aangereikt. Daarnaast dient het programma zich te verhouden tot de volgende documenten.

 • Het CDA-gedachtegoed gebaseerd op de vier kernwaarden van het CDA. Het uitgangspunt is de uitgave ‘nieuwe woorden, nieuwe beelden’ (2012).
 • Het landelijk verkiezingsprogramma van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen (2021).
 • De langetermijnvisie van het CDA, omschreven in de WI-rapporten ‘Zij aan Zij’ (2020) en Van Zwol ‘Recht doen, gezond leven, verschil verbinden’ (2021).

In gesprek met de samenleving

In samenwerking met de huidige fracties en dagelijks bestuurders in provincie en gemeenten maken we gebruik van de inbreng van de samenleving, de CDA-leden en deskundigen. Een belangrijk aandachtspunt is om niet alleen te investeren in de agrarische sector als achterban, maar in alle voor de waterschappen relevante stakeholders.

Vaststelling verkiezingsprogramma

Het Dagelijks Bestuur zal het conceptprogramma in de ALV van november 2022 voorleggen aan de leden.

Contact met de programmacommissie

Mocht het zo zijn dat u vragen heeft aan de programmacommissie of suggesties en ideeën heeft, dan kunt u een mail sturen naar paul.bakker.ab@hdsr.nl

Kennismaken met Paul Bakker

Op mijn 15e werd in ingelijfd in de wereld van het Nederlandse waterbeheer door de positie van jeugddijkgraaf. Sinds dit moment kan ik niet meer een wandeling maken door ons gebied zonder bij elk kunstwerk (dijk, gemaal, etc.) mijn vriendin, familielid, vriend of collega te wijzen op de wondere wereld van ons waterbeheer. Momenteel ben ik fractievoorzitter van de CDA-fractie HDSR.

Je kan geen gesprek voeren over klimaatverandering zonder ergens ‘water’ te benoemen. Te veel water, te weinig water, te hoog water, te laag water, te zout water. Omdat het waterschap als een van de eersten te maken krijgt met de effecten van een veranderend klimaat geloof ik dat dit ook de plek is waar we de komende 4 jaar van enorme betekenis kunnen zijn. Dit kan alleen maar ‘zij aan zij’ met onze partners: inwoners, boeren, provincie en het Rijk. Als programmacommissie gaan we inzetten op maatregelen die zorgen voor een leefbaar en mooier gebied voor mijn en de toekomstige generatie. 

Wie ben ik nog meer naast mijn interesse in water(beheer)? Ik woon in Utrecht, heb investeringsrecht gestudeerd, ben momenteel werkzaam als Rijktrainee en start per 1 september als Senior-Adviseur Europees Aanbesteden bij het Ministerie van Financiën. Maar veel belangrijker: ik ben de vriend van Aafke, een familiemens, maatje van Mohamed (via BBBS) en vrijwilliger bij het Leger des Heils. Als hobby’s heb ik talen (met name Frans en Russisch), piano spelen en sport.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.