15 april 2021

Gerdien Bikker nieuw Statenlid CDA

Tijdens de Provinciale Statenvergadering op woensdag 14 april is Gerdien Bikker geïnstalleerd als Statenlid voor het CDA. Zij volgt hiermee Derk Boswijk op die in dezelfde vergadering afscheid nam van de Provinciale Staten omdat hij in de Tweede Kamer is gekozen. Gerdien Bikker is hiermee het eerste Statenlid uit de onlangs aan de provincie toegevoegde nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Sinds 2019 is ze commissielid voor het CDA en ze zal zich als Statenlid vooral richten op de portefeuilles Mobiliteit en Energietransitie.  

Gerdien is in het dagelijks leven werkzaam als bestuurder van een scholengroep. In haar werk voor de scholen heeft ze oog voor alle kinderen, om hen kansen te geven en hun talentontwikkeling te stimuleren omdat ieder kind uniek en van waarde is. In de visie van het CDA ziet ze deze grondhouding terug:

“Het CDA is een partij voor de mensen. Zo werken we aan een samenleving waarin we ons verantwoordelijk voelen voor elkaar, ons dorp, onze stad, de verenigingen. Met elkaar kunnen we het hoofd bieden aan grote opgaven waar we voor staan zoals wonen en werken, verkeer, klimaat en energie, duurzaamheid en veiligheid. Op deze thema’s speelt de provincie een rol. Daarom ben ik bereid om me daarvoor in te zetten. Om samen uiteindelijk de aarde een beetje mooier door te geven aan de volgende generaties.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.