17 januari 2023

Goed bezochte nieuwjaarsborrel en Café 2025

Vrijdagavond 13 januari 2023 vond in restaurant De Engel in Houten de nieuwjaarsborrel van het CDA provincie Utrecht plaats. Provinciaal voorzitter Jacco van der Tak opende de avond. Hij stond stil bij de roerige jaren '20 waar we ons in bevinden en legde de link met de roaring 20s van de vorige eeuw. We gaan een spannende tijd tegemoet met de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. Daarna gaf hij het woord aan de lijsttrekkers van het waterschap HDSR, Annemien van der Veen, en het waterschap Vallei en Veluwe, Marja van der Tas.

Voordat er verder werd gegaan met het volgende programmaonderdeel, nam vice-voorzitter Harry Blume even het woord. In februari wordt Jacco van der Tak geïnstalleerd als burgemeester van Barneveld en daarmee komt er ook een einde aan zijn periode als provinciaal voorzitter. Harry bedankte hem hartelijk voor zijn inzet en wenste hem veel succes in Barneveld. 

Daarna was het tijd voor Café 2025, een avond over ideologie en inspiratie. Café 2025 is een gezamenlijk project van het WI, de Tweede Kamerfractie en de partij om samen te bouwen aan onze agenda voor een beter Nederland. Op zoek naar antwoorden op de grote uitdagingen, de polarisatie en het doorgeschoten individualisme. Minder ik, meer wij biedt een uitweg uit de crisis van dit moment.

In een Q&A met minister van Binnenlandse Zaken (en oud-gedeputeerde in de provincie Utrecht) Hanke Bruins Slot werd haar gevraagd naar de ervaringen van een jaar ministerschap, de stand van de democratie in Nederland, de wet op de politieke partijen en de toenemende polarisatie. Fractievoorzitter Pieter Heerma ging vervolgens op geheel eigen wijze het gesprek aan met de zaal. Lijsttrekker voor Provinciale Staten Mirjam Sterk sloot de avond af. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.