21 december 2021

Hanke Bruins Slot: Voortzetting samenwerking aanleg kleine landschapselementen

Met zestien Utrechtse gemeenten, vier Agrarische Collectieven,  Landschap Erfgoed Utrecht en Utrechts Particulier Grondbezit werkt de provincie samen om kleine landschapselementen in de provincie te behouden en aan te leggen. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van poelen, lanen, knotwilgenrijen en houtwallen.

Kleine landschapselementen zijn in het verleden vooral aangelegd, omdat ze dienden voor vee- of waterkering of voor de productie van hout of fruit.

Landschapselementen vormen in het landelijk gebied tegenwoordig een netwerk van water en groen dat gebieden met elkaar verbindt. Ook zijn ze karakteristiek en mooi in het Utrechtse landschap.

Ik vind het belangrijk dat de provincie dit soort initiatieven samen met agrarische collectieven en gemeenten mogelijk maakt en de samenwerking in de gebieden stimuleert. Afgelopen week hebben we afgesproken om deze samenwerking van het platform kleine landschapselementen voort te zetten. De 23 partners van het Platform Kleine Landschapselementen hebben dit symbolisch bekrachtigd door het aanplanten van een hoogstamboomgaard in Driebergen. De provincie stelt voor de komende twee jaar 600.000 euro beschikbaar voor de aanleg en het behoud van kleine landschapselementen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.