04 december 2020

Houdt de dienstapotheek in Amersfoort

Wanneer er niet snel wordt ingegrepen, verdwijnt de Dienstapotheek uit Amersfoort. Dan kun je niet langer in de avond en in de nacht na een bezoek aan de Huisartsenpost of de Eerste Hulp in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort direct de Dienstapotheek bezoeken en je medicijnen meenemen. De Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg & Zekerheid hebben namens alle zorgverzekeraars aan de Dienstapotheek aangegeven, dat zij het contract niet willen verlengen per 1 januari 2021. Patiënten zijn daarna verplicht om wel de Huisartsenpost, of de Eerste Hulp in het Meander Medisch Centrum te bezoeken, maar de medicijnen worden daarna vanuit Utrecht in deze regio aan huis bezorgd. Daar mag twee uur over worden gedaan. Of het lukt om dit overal in de provincie te halen, is op dit moment nog niet duidelijk.

Dit kan hele nare gevolgen hebben voor ruim 290.000 inwoners van de provincie Utrecht (o.a. Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Soest, Leusden en Woudenberg) en ongeveer 110.000 inwoners in de buurprovincie Gelderland (o.a. Nijkerk, Hoevelaken, Barneveld, Scherpenzeel). Het gaat hierbij om spoedgevallen, waarbij vaak acuut medicijnen tegen pijn of een inhalator bij benauwdheid nodig zijn. Ook in dat geval moet de patiënt met die pijn of benauwdheid naar huis, om daar op de medicijnen te gaan wachten. Het CDA vindt dat de spoedzorg daardoor verslechterd en het veiligheidsgevoel van de inwoners wordt aangetast. Ook kan het voorkomen dat patiënten denken niet langer te kunnen wachten en uit ongerustheid toch de ambulance bellen.

In navolging van de CDA-gemeenteraadsfracties in o.a. Amersfoort en Bunschoten heb ik het initiatief genomen om ook een motie te maken, die aanstaande woensdag samen met een flink aantal partijen in de Provinciale Staten wordt ingediend. Doel van deze motie is om Gedeputeerde Staten te vragen de zorgen over het vertrek van de Dienstapotheek namens de Provinciale Staten over te brengen aan de minister en haar te vragen zo mogelijk tot een oplossing te komen met de zorgverzekeraars, zodat de Dienstapotheek toch kan blijven in het Amersfoort. De motie is inmiddels aangenomen en de motie vindt u hier.

Dat deze zorg ook gedeeld wordt door de CDA-Tweede Kamerfractie blijkt uit de inzet die Joba van den Berg op dit onderwerp laat zien. Zo zijn inmiddels diverse moties van haar hand over dit thema voorgelegd aan de Tweede Kamer. Op jl. 10 november is een motie unaniem aangenomen door de Tweede Kamer waarin de minister wordt opgeroepen ook o.a. de lokale en regionale overheid te consulteren wanneer er wijzigingen in de acute zorg worden aangebracht.  

Acute zorg is daarmee een onderwerp geworden waar ook de Provinciale Staten over mee kan praten. Het CDA weet hoe belangrijk het is om altijd en overal in de regio te kunnen vertrouwen op goede (spoed-)zorg. Waar je ook woont in onze provincie.

Tineke Koelewijn

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.