10 maart 2021

Iedereen blij met een nieuw Ronald McDonaldhuis

Tijdens de Statenvergadering op 10 maart a.s. heb ik onderstaande tekst uitgesproken:

“Een droom die je alleen droomt, is maar een droom. Een droom die je samen droomt, is werkelijkheid” (citaat van John Lennon).

Als CDA Fractie hebben we gemerkt dat heel veel mensen een gezamenlijke droom hebben, een nieuw Ronald McDonaldhuis, dichtbij de Utrechtse kinderziekenhuizen.

Als CDA Fractie hebben we geprobeerd om mee te dromen en die droom ook met anderen te delen. Hoe kunnen we, nu het erop lijkt dat onze eerste keuze locatie E niet te realiseren valt, toch een locatie vinden die recht doet aan de behoeften van de gebruikers van het Ronald McDonaldhuis?

Daarbij hebben we beelden voor ogen, waarbij we ervan overtuigd zijn, dat je soms door te scheppen kwaliteit kunt toevoegen. Die beelden komen uit de notitie die heeft geleid tot het ambitiedocument waarop al een gedeeltelijke Heritage Impact Analyse voor locatie E is gebaseerd.

Je ziet de vorm van een fort, met aan de ene kant een harde stedelijke wand aan de veilige zijde en een groene onzichtbare kant aan de onveilige zijde, de landschapszijde. Met een bijzondere architectuur. Een icoon, waar zelfs Paul Roncken (Provinciaal adviseur Ruimtelijke Kwaliteit), zo denken wij, wel blij van wordt.

Forten waren gecamoufleerd met groen en landschap, zodat de vijand de verdedigingswerken niet zag. Gericht op geborgenheid en veiligheid. Deze metafoor is voor ons de sleutel naar de verwerkelijking van het nieuwe Ronald McDonaldhuis binnen de huidige rode contour, bijv. op locatie D."

Voorafgaand aan de Statenvergadering bleek er geen meerderheid voor optie E te zijn om allerlei redenen. Daarom hebben we samen met o.a. de PvdA en 50 plus vervolgens een motie ingediend waarmee we het College van Gedeputeerde Staten oproepen om opnieuw met de partners op het Utrecht Science Park en de gemeente Utrecht zo snel mogelijk om de tafel te gaan zitten, om naar alternatieven voor locatie E te kijken en waar mogelijk ook echte stappen te maken. Die motie is met overgrote meerderheid aangenomen. De gemeente Utrecht is bezig met een omgevingsvisie en daar kan deze ontwikkeling in worden meegenomen. Later dit jaar zal er hoogstwaarschijnlijk een definitieve Provinciale Verordening aan de Staten worden voorgelegd. Misschien kunnen we dan als het nodig is de laatste obstakels voor een geschikte nieuwe locatie alsnog wegnemen.

Tineke Koelewijn

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.