Willem
29 oktober 2021

In memoriam: Willem Wijntjes

Op 24 oktober 2021 is ons zeer gewaardeerde en geliefde fractielid Willem Wijntjes op 71-jarige leeftijd overleden.

Willem maakte sinds 2017 deel uit van de CDA-fractie in de Provinciale Staten, als fractievolger, commissielid en statenlid. Daarvoor was hij jarenlang als CDA bestuurs- en gemeenteraadslid actief in Nieuwegein. Daarnaast was Willem zeer actief in allerlei maatschappelijke en culturele organisaties.

Willem was een politicus in hart en nieren, maar wel van een zeldzaam geworden soort: wars van gedoe en spelletjes om de macht. Hij stond voor een nuchtere, transparante en bestuurlijke stijl die goed past bij de provinciale politieke cultuur.

Tegelijkertijd was hij scherp in zijn controlerende functie en heeft hij er zeer aan bijgedragen dat het financiële beleid van de provincie een kwaliteitsimpuls heeft gekregen. Het is knap dat hij die rol zo scherp speelde, terwijl het CDA steeds onderdeel was van de coalitie. Dat werd hem gegund en van hem geaccepteerd vanwege zijn enorme kennis, zijn houding en zijn persoonlijkheid. Zoals ook blijkt uit de vele waarderende en lovende reacties die we van collega-Statenleden hebben ontvangen. Zowel voor Willem als mens als voor zijn wijze van politiek handelen.

Binnen de fractie was Willem een steunpilaar. Altijd goed voorbereid en kundig. Hij verstond de kunst om met fractiegenoten mee te denken, zonder op hun stoel te gaan zitten. Hoewel Willem tot de oudere leden van de Staten en de fractie behoorde, bleef hij jong van geest en innovatief sterk. Bovenal was Willem een mooi mens: aimabel, vol humor en warm. Hij was oprecht geïnteresseerd in de ander en toonde zich altijd betrokken.

De gezondheid van Willem was al een tijdje fragiel, maar toch bleef hij tot vlak voor zijn laatste opname in het ziekenhuis zijn bijdragen leveren. Ook toen het eigenlijk al te zwaar was. Zijn overlijden van afgelopen zondag kwam voor ons zeer onverwacht. We zijn geschokt en zullen hem enorm missen.

We wensen zijn vrouw Gedien, de kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden van Willem veel kracht en sterkte toe.

Wij gedenken Willem met veel warmte en respect.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.