PROVINCIE UTRECHT
30 juni 2021

Maidenspeech Gerdien Bikker: Statenvoorstel RES 1.0 Amersfoort en Foodvalley

Gerdien Bikker heeft vanmiddag haar maidenspeech gehouden in de Provinciale Staten van Utrecht. Ze is het eerste Statenlid uit de gemeente Vijfheerenlanden in deze provincie en is dan ook begonnen met te vertellen over deze gemeente en ‘de prachtige omgeving, rivieren en uiterwaarden, historische plaatsen, natura2000 en stiltegebieden'. En nodigde een ieder uit om eens te komen fietsen of wandelen in deze gemeente. 

“Ik wil de uitdaging aangaan om niet alleen te horen maar vooral te luisteren. Om de verbinding te zoeken en te werken vanuit het vertrouwen dat aan mij en alle volksvertegenwoordigers gegeven is. Want alleen met elkaar kunnen we het hoofd bieden aan de grote opgaven waar we voor staan, zoals wonen en werken, verkeer, klimaat, energie en veiligheid. “

Ze heeft namens het CDA in de Staten aandacht gevraagd voor zorgvuldige besluitvorming bij de regionale energie-strategieen (RES) en het horen van de stem van de inwoners. "Daarom vraag ik aandacht voor lokaal draagvlak onder de inwoners bij windenergie om zich daarvoor als provincie actief in te zetten." Lees de aangenomen motie hier. 

Daarnaast pleitte ze ervoor om de stem van jongeren actiever bij dit onderwerp te betrekken: om henzelf en bijvoorbeeld scholen voor voortgezet onderwijs hierin een plaats te geven. Zij zouden bijvoorbeeld goed mee kunnen denken over innovatieve oplossingen voor zon, wind, warmteopslag en alternatieven. Het gaat immers ook over hun toekomst. 

Het CDA heeft vervolgens aandacht gevraagd voor de ruimtelijke kwaliteiten en het behoud van het open landschap. Lees de aangenomen motie hier. Ook werd er aandacht gevraagd voor de gezondheidsaspecten en bezorgdheid van inwoners daarover. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.