30 juni 2022

Motie buurtbatterij aangenomen

De vraag om aandeelhouder te worden van Stedin kan het CDA positief beantwoorden. Wel stellen we voor dat de provincie ook Stedin actief ondersteunt bij het werven van aandeelhouders onder de Utrechtse gemeenten. Naast de aankoop van aandelen Stedin denkt de CDA-fractie dat ook een eigen rol is weggelegd voor de provincie om de infrastructuurproblemen op te lossen. Het is belangrijk om te voorkomen dat de energietransitie vertraagt door overbelasting van het elektriciteitsnet. Een buurtbatterij kan de druk op het elektriciteitsnet verminderen. De buurtbatterij kan worden ingezet door samenwerkende particulieren/VVE’s, woningbouwcorporaties, bedrijven en andere organisaties. De CDA-fractie heeft daarom een motie ingediend, samen met de PvdA, die de provincie opdraagt te onderzoeken of buurtbatterijen een oplossing kunnen zijn en om hier beleid op te maken. Deze motie is door de Provinciale Staten in de vergadering van woensdag 29 juni 2022 aangenomen.

Motie buurtbatterij

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.