30 juni 2022

Motie 'knelpunten op fietsroutes middelbare scholieren’ aangenomen

Provinciale Staten van Utrecht hebben de motie ‘knelpunten op fietsroutes middelbare scholieren’ met algemene stemmen aanvaard. Indiener CDA-Statenlid Gerdien Bikker heeft hiermee aandacht gevraagd voor veilige fietsroutes van scholieren en roept op om knelpunten op deze routes met prioriteit aan te pakken. De motie is ingediend bij de bespreking van het Statenvoorstel Netwerkperspectief provinciale wegen 2040.

Het CDA heeft een inventarisatie gedaan over dit onderwerp en heeft daarop veel reacties gekregen uit de hele provincie over fietsroutes richting middelbare scholen waar gevaarlijke knelpunten zijn. Daarom heeft het CDA verzocht om gevaarlijke oversteken over provinciale wegen met prioriteit aan te pakken en in de tussentijd voorlopige maatregelen te treffen zoals waarschuwingsborden fietsersoversteek. Het CDA zal naar aanleiding van alle reacties ook nog aandacht vragen voor de infrastructuur van parallelwegen.

Statenlid Gerdien Bikker: "Ik ben er blij mee dat ik in de Provinciale Staten van Utrecht aandacht heb kunnen vragen voor de veiligheid van fietsroutes van scholieren. Onze kinderen en kleinkinderen, die zich elke dag in het verkeer storten op weg naar school. Als wij als overheden niet zorgen voor verkeersveiligheidsmaatregelen, wie zou het dan moeten doen?"

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.